Eidsfoss kirke og kirkegård

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Eidsfoss kirke»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Eidsfoss kirke fotografert mot nord.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Eidsfoss kirke og Eidsfoss kirkegård ligger i Hof, Holmestrand kommune i Vestfold, nær Bergsvannet og Eidsfoss hovedgård, hovedbygningen til nærliggende Eidsfoss jernverk. Kirken, innviet i 1904, ble reist på initiativ fra jernverket, som også sto som eier fram til kommunen overtok i 1958.

Eidsfoss kirke

Motiv fra Eidsfoss kirkegård. Nærmest ses familegravstedet til verkseier ved Eidsfoss jernverk, Christian Olsen Thon og hans etterkommere.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Eidsfoss kirke er av tre og har ca. 200 plasser. Den er tegnet av Holger Sinding-Larsen. Kirken ble oppført i bindingsverk med stående, hvitmalt utvendig panel.Sett utenfra er dette en korskirke, men innvendig har kirkerommet form av en langkirke med smalere kor. Familiene Thon og Schwartz hadde hvert sitt galleri i korsarmenene, og derfor har kirken utvendig form som en korskirke.

Altertavlen er malt av Elna Schwartz, og viser Jesus i Getsemane. Kirkeklokkene er levert av Olsen Nauen klokkestøperi i Tønsberg.

Tomta til både kirke og kirkegård var gitt av Eidsfoss verk. Rundt en tredel av kostnadene ble dekket av arbeiderne ved jernverket, resten av jernverket selv, som sto som eier av kirken. Tillatelse til bruk som såkalt privatkapell ble gitt ved kongelig resolusjon 13. november 1903. Innvielsen ble foretatt 20. juli 1904 av biskop Anton Christian Bang.

Aftenposten omtalte reisningen av den nye kirken i sin utgave 23. mars 1903:

Kirken reises helt for private midler, tilveiebrage ved Eidsfos Verk, hvis ledere som bekjendt er major Paul Schwartz og verkseier Chr. Olsen. Hof herredsstyre har i sitt sidste møde enstemmig samtykket i, at der holdes gudstjeneste i den nye kirke hver tredje søndag under den forudsætning, at alle med kirken og dens brug forbundne udgifter bæres av Eidsfos Verk, og at denne forpligtelse lægges som servitut paa verkets jordegods. Prestegjeldets prest og kirkesanger er i sin tid ansat med forpligtelse til at inddgaa på en saadan ordning.


I 1958 overdro Eidsfoss Verk kirken til Hof kommune uten vederlag. Den seremonielle overleveringen fant sted ved en gudstjeneste 12. januar 1958, med blant andre biskop Bjarne Skard, byråsjef Øystein Jahr fra Kirkedepartementet, direktørene H. J. Schwarz og Harald Thon til stede. Selve gavedokumentet ble overlevert av 94 år gamle Caroline Olsen Thon (1864-1963), enken etter Christian Olsen Thon (1844-1919), som var direktør under oppførelsen av kirken.

I henhold til kirkeloven med virkning fra 1997 eies i dag kirken av Hof/Eidsfoss menighet ved Holmestrand kirkelige fellesråd.

Ved kirkens 100-årsjubileum i 2004 ble det utgitt et jubileumsskrift skrevet av sosialantropologi-professor Jan Brøgger (1936-2006), som hadde røtter i området og som selv er gravlagt på kirkegården ved kirken.

Eidsfoss kirkegård

Eidsfoss kirkegård ble innviet sammen med kirken i 1904. Den ligger øst og sørøst for kirken, ned mot Bergsvannet.

På kirkegården finnes også en inngjerdet del, nær kirkens nordøstre hjørne, som er familiegravsted (med kun liggende gravminner) for verkseier ved Eidsfoss jernverk, Christian Olsen Thon (1844-1919) og hans etterkommere, hvorav tre sønner som var direktører ved verket. Her er også professor i sosialantroplogi Jan Brøgger (1936-2006) gravlagt. Brøggers mor, Elin Amalie Thon (f. 1912) var datter av jernverksdirektør Christian Thon (1880-1956), en av sønnene til ovennevnte Christian Olsen Thon.

Galleri

Kilder og referanser

Eksterne lenker

Eidsfoss kirke og kirkegårdRiksantikvarens nettsted kulturminnesok.no