Christian Olsen Thon

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto av Christian Olsen Thon.
Foto: Ukjent. Hentet fra Nøkleby: Kommunejubileet 1837-1987. Hof kommune i Vestfold. Hof kommune 1987.

Christian Olsen Thon (født 19. juli 1844 på gården Ton i Modum, død 4. juli 1919) var verkseier, medeier i Eidsfoss jernverk i daværende Hof kommune i Vestfold. Han var innvalgt på Stortinget 1904-06, og var også i flere år ordfører i hjemkommunen Hof.

Familie

Christian Olsen Thon tok navn etter gården han kom fra i Modum, Ton (Thon), men ble i samtiden gjerne kalt bare Christian Olsen. Han var sønn av Ole Halvorsen (født 1800) og Else Christoffersdatter (født 1799), og var først gift med Maren Kirstine Stenersdatter (1844-1885), deretter med Caroline Eleonore (1864-1963), som overlevde ham med over 40 år. I begge ekteskap var det en rekke barn.

Christian Olsen Thon var far til blant andre Stener Thon (1873-1938), direktør for Eidsfoss jernverk etter farens død fram til 1938, Christian Thon (1880-1956), direktør for Eidsfoss jernverk 1938-1951 – for øvrig morfar til professor i sosialantropologi Jan Brøgger (1936-2006) - og Harald Thon (1890-1975), direktør for jernverket 1952-60. De er alle gravlagt på Eidsfoss kirkegård.

Liv og virke

Verkseier Christian Olsen Thons gravminne på familegravstedet ved Eidsfoss kirkegård i Hof.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Christian Olsen Thon var ansatt ved jernbaneanlegg 1864-74, sist ved Rørosbanen. Deretter arbeidet han som forvalter ved Eidsfoss jernverk fra 1875. I 1886 kjøpte Olsen Thon seg inn i jernverket, og foretok ytterligere oppkjøp fram til han i 1896 eide halvparten. Familien Schwartz eide den andre halvdelen. Tre av hans sønner var etter hans død direktører for Eidsfoss jernverk.

I perioden 1904-06 representerte Christian Olsen Thon Jarlsberg på Stortinget for Høyre. Han var også ordfører i Hof kommune i 1902, samt 1908-16.

Ved folketellingen for 1865 er Christian Olsen Thon (som kun Christian Olsen) registrert på familiegården i Modum, med tittel jernbanearbeider. Ved folketellingen for Hof i 1910 er han oppført som verkseier på Eid, Eidsfos Verk, fortsatt som kun Christian Olsen (men Olsen Thon ble benyttet på gravminnet da han døde ni år senere).

Ettermæle

I en nekrolog i Aftenpostens morgenutgave 5. juli 1919 ble Christian Olsen Thon beskrevet slik (utdrag):

Verkseier Olsen var en self made mand; sin stilling skyldte han udelukkende sit eget arbeide. Han begyndte som ung gut i jernbanens tjeneste helt fra neden af, og var et godt eksempel paa, hvad dyktighed, flid og sparsommelighed kan udrette. Som arbeidsherre var han meget afholdt af sine arbeidere.

Christian Olsen Thon, og flere av hans etterkommere, er gravlagt på et eget, avgrenset familiegravsted ved Eidsfoss kirke. Det var for øvrig Eidsfoss jernverk som under hans ledelse sto bak oppførelsen av kirken i 1904. På gravminnet er tittelen Verkseier benyttet, samt hele navnet Chr. Olsen Thon, mens det i dødsannonsen kun står Chr. Olsen.

I 1913 ble Olsen Thon tildelt Borgerdådsmedaljen i sølv For fortjenstfuld virksomhed i kommunen og anden medborgerlig fortjeneste.

Kilder og referanser

Faksimile, dødsannonse for Christian Olsen i Aftenposten 10. juli 1919. Thon-navnet er her ikke benyttet.

Eksterne lenker