Elida Ekornhol

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Trolig bryllupsbilde av Elida og Einar Ekornhol.

Elida Ekornhol (født 20. juli 1889 i Kristiania, død 1965Skarnes), var første kvinne i Sør-Odal herredstyre. Hun var representant for Arbeiderpartiet fra januar 1938 til 25. september 1940, da hun ble avsatt av tyskerne.

Elida var eldst av sju barn. Faren, Julius Eliassen (1861-1933) kom fra Tollhaugen på Galterud. Mora var Milla Isaksdatter (1864-1904) fra Skjulstadbrenna på Oppstad. Hun fødte sju barn i løpet av 14 år, som mange av hennes like gjorde på den tida.

Bakgrunn

Familien bodde først i Kristiania, der Julius arbeidet som murer. Ved folketellinga i 1900 var de flyttet til Nedre Nylend (Kjøstadnylend) på Oppstad. Julius kjøpte bruket, og de to yngste barna ble født der. Milla ble syk og døde i 1904. Bare en måned senere døde også det minste barnet, 1 ½ år gammelt. Eldste sønn på 11 år flyttet til sin tante og onkel på Krogsrud ved Galterud, og voks opp der.

Elida var 15 år og konfirmert da mora døde. I den tida var en da som voksen å regne. Trolig falt mye av ansvaret for husholdningen og omsorgen for fire småsøsken i alderen 13, 9, 6 og 4 år på henne i en periode. Snaut 1 ½ år etter moras død ble den yngste av barna syk vinterstid og døde. Fem av de sju barna vokste opp. Faren Julius deltok i gjenoppbygginga av Ålesund etter den store brannen i 1904. Familien hadde da trolig annen voksen hjelp på småbruket, for Elida tjente noen år på forskjellige store gårder i Nord-Odal.

Ekteskap og familie

Den 8. november 1915 giftet Elida seg med nordodølingen Einar Ekornhol (1882-1959). De tok over Nedre Nylend etter hennes far, og levde av bruket. Hun fødte fire døtre i tidsrommet 1916-1922. Einar arbeidet utenom bruket som vegvokter om sommeren med hest og kjerre. Elida tok i mot sommergjester ei tid, for å spe på inntekta. De var driftige og fikk etter hvert bygd nytt våningshus, låve, bu og vognskjul.

Politisk engasjement

Elida var svært samfunnspolitisk og sosialt interessert. Hun fant tid til å lese mye, til tross for at den tids småbrukerkvinner hadde strevsomme og arbeidskrevende dager. Elida var medlem i Opstad Arbeiderlag. De holt møtene sine i forsamlingshuset Klaus i nærheten av Tømterud. Engasjementet førte til at Elida ble den første og eneste kvinne, valgt inn i herredstyret i Sør-Odal, 18. oktober 1937. Før 2. verdenskrig var valgperioden tre år. Ved valget den 15. oktober i 1934 var hun nominert, men ble «bare» vararepresentant.

Avisa Inlandsposten refererte at ordføreren ønsket det nye herredstyret vel møtt til samarbeid i januar 1938. At Sør-Odal hadde fått sin første faste kvinnerepresentant, ble ikke nevnt hverken i protokollen eller i avisene. All oppmerksomhet var rettet mot den vanskelige økonomiske situasjonen. Kommunen var under økonomisk administrasjon fra september 1930 til februar 1938. For lukkede dører vedtok herredstyret kjøp av Agnæss hotell til bruk som herredshus, og dr. Oulies hus som distriktslegebolig den 30. desember 1937. Offentliggjøring kunne ikke skje før etter at den offentlige gjeldsakkorden som ville slette kommunens store milliongjeld, var stadfestet. Den ble gjort gjeldende med virkning fra 1. februar 1938, og de mente at de gikk bedre tider i møte.

Mandag 19. november 1945 ble det avholdt valg på midlertidige herredsstyrer for 2 år. (Foreløpig vites ikke om Elida var nominert da) Det er bekreftet at Elida var ordinært medlem av skolestyret og vararepresentant til arbeidsnemnda (tilsynsnemd). Etter mannens død drev hun småbruket noen år. Våren 1963 solgte hun eiendommen og flyttet til Skarnes. De siste leveåra bodde hun i et lite hus, ved siden av sin yngste datter og svigersønn. Etter ei tids sykeleie døde hun, 75 år gammel den 11. desember 1965. Hun ble begravd ved Opstad kirke 27. desember. Minnesamvær ble holt på Bøndenes hus på Skarnes. Hun huskes som ei ferm dame det sto respekt av.

Kilder:

  • Fylkeskommunalt arkiv på Lillehammer
  • Avisene Innlandsposten og Hedmarkens Amtstidene på Kongsvinger 1937 og 34, Glåmdalen 1965
  • Bygdebøker for Sør-Odal bind IV s. 263 og VIII s. 645 og s. 465, Nord-Odal bind I s. 257.
  • Digitalarkivet: Kirkebøker for Opstad og Strøm, folketellinga 1900.
  • Statistisk sentralbyrås rapport, 1901-1945
  • Elidas barnebarn Inger Elisabeth (Lilleseth) Riegels, Ellen Holt og Magne Tjernsli

Eksterne lenker