Eugenia stiftelse

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Mellom 1848 og 1878 holdt stiftelsen til i denne bygningen i Akersveien 2.
Foto: Ukjent fotograf, før 1927.
Fra stiftelsens veveri i Akersveien 2.
Foto: Ukjent fotograf, før 1927.
Bygningen i Bergstien 3 fra 1878, ark. Henrik Thrap-Meyer.
Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum (ca. 1930.).
Undervisning i kjolesøm.
Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum (ca. 1930.).
Undervisning i matlaging.
Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum (ca. 1930.).

Eugenia stiftelse ble opprettet i Christiania i 1823 etter initiativ fra Maria Schandorff (1784–1848). Virksomheten startet i 1827 og omfattet i ulike perioder barnehjem, barneasyl og skole for fattige og foreldreløse jenter fra 7 år til konfirmasjonsalder. Institusjonen fikk navn etter Eugénie Bernardine Désirée, fra 1818 dronning Desideria (1777–1860), gift med Karl Johan.

Bakgrunn

Schandorffs opprinnelige forslag, lansert i Morgenbladet i 1823, gikk ut på å opprette en husflidsskole for barn og unge kvinner, rekruttert fra embets- og borgerstanden, enslige og fattige. For den siste gruppen skulle skolen være gratis. Skolen skulle produsere nyttegjenstander for salg.

Etter oppropet i Morgenbladet fikk den kommende skolen både offentlig og privat støtte, men Schandorff fikk kalde føtter og la fram et modifisert forslag, publisert i Rigstidenden i 1826. Det dreide seg om å etablere en kristelig oppdragelsesanstalt for fattige og foreldreløse unge jenter, à la dem som lenge hadde eksistert for gutter gjennom Waisenhusene. Her skulle ikke jentene bare lære håndarbeid, men også gis oppdragelse, kost, losji, klær og undervisning. Hun la også fram en plan for virksomheten og driften.

Virksomheten 1827 til 1886

Det var denne institusjonen som startet opp i Teatergata 2 med Maria Schandorff som ulønnet bestyrer. Første året var det plass til 9 barn, men i løpet av 1830-årene ble skolen utvidet i flere omganger. På de nye eiendommene ble det drevet hage- og jordbruk med dyrket mark og husdyr. I tillegg var stiftelsen, til tross for at ble drevet svært nøkternt, avhengig av gaver.

Fra 1838 var også byens første barneasyl, Kong Carl Johans Asyl, knyttet til stiftelsen. Asylet, som også inkluderte barnehjem, flyttet i 1842 til Akersveien. Etter at færre søkte seg til asylet, ble det nedlagt i 1912.

Barna skulle oppdras til arbeidsomhet og nøysomhet, og på skolen lærte de å sy, strikke, karde og spinne. Fra 1830 ble også veving innført som fag, inkludert avansert damask- og mønsterveving, som ga skolen verdifulle inntekter. Det ble også undervist i kjøkken- og husstell.

I 1847, året før Schandorff døde, hadde skolen 72 elever. Av dem bodde 41 på skolen. Det planlagte nybygget i Akersveien 2 sto klart til innflytting i 1848. De neste par årene var det Maria Schandorffs søster, Helene Margrethe Lasson, som bestyrte stiftelsen, med Anders Trøan som regnskapsfører. I 1850 overtok enken Marie Lindemann bestyrerstillingen, som hun ble i til 1860.

I nesten tretti år, fra 1860 til 1886, var Johanne Mathea Haslund bestyrer og hennes mann Frederik Martin Haslund inspektør og regnskapsfører ved stiftelsen. Bestyreren gikk særlig inn i undervisningen i håndarbeid. Ved gjennombruddet av Thor Olsens gate i 1870-årene måtte en del av bygningen rives, og virksomheten flyttet i 1878 til en nyoppført murbygning i tre etasjer i Bergstien 3, arkitekt var Henrik Thrap-Meyer.

1886 til 1908

Da Laura Lie ble ansatt som bestyrer i 1886, var det lagt føringer for at hun skulle bo på skolen og ha felles husholdning og måltider med lærerne og barna. Inspektøren, Otto Halvorsen, som ble ansatt samme år, trengte ikke å bo på skolen. Skolen var til da blitt drevet svært spartansk. Lie tillot noe mer luksus, som gardiner og annen pynt, lagd av elevene selv. I Lies periode drev stiftelsen i en periode barneskole, med dyktige lærere, men i 1910 ble dette oppgitt.

I takt med at det generelle oppsvinget for veving i samfunnet, ble det lagt stor vekt på faget ved Eugenia stiftelse. I 1890 fikk skolen også fagutdannet lærerinne i linsøm og i 1907 også i kjolesøm. Det var også egne lærere i kjøkkenstell og i de teoretiske fagene. I Lies periode (1887) opphørte gårdsdriften.

Leger knyttet til stiftelsen

I stiftelsens første periode hadde stadsfysikus Jens Grønbech Døderlein fritt tilsyn fram til han fratrådte i 1863. Mellom 1867 og 1897 var professor og overlege Hjalmar Heiberg knyttet til stiftelsen. I 1920 ble Kristine Munch ansatt som lege ved stiftelsen.

Etter 1957

I 1957 overtok Staten ved Sosialdepartementet bygningen i Bergstien 3.

I 1978 overtok Kirkens Bymisjon stiftelsen, med fortsatt formål å understøtte vanskeligstilte jenter og unge kvinner. Selve virksomheten ble imidlertid nedlagt.

Ansatte ved Eugenia stiftelse

Oversikten inkluderer alle typer ansatte ved skolen, men er ikke komplett. Utgangspunktet er søk på stiftelsens navn og adresser i folketellingene for 1865, 1875, 1885, 1900 og 1910 (besøkt 13. mai 2018). Føy gjerne til ansatte og korriger data i tabellen.

Navn Leveår Fødested Yrke Merknader
Anders Trøan 1812-1872 Østerdalen, Os Lærer, regnskapsfører Fra 1844 til 1858.
Annette Vogt Bestyrerinne Fra 1908 til ?
Augusta Bie Lærerinne Fra 1921 til etter 1927.
Ellen Margrethe Grønneberg 1807 Christiania Husholderske
Emilie Andresen 1880 Kristiania Lærerinne (i asylet)
Emma Kristine Holm 1871 Kristiania Assistentlærerinne Fra 1903 til etter 1927.
Emma Marie Pedersen 1883 Kristiansund N Lærerinne
Fredrik M. Haslund 1818 Christiania Inspektør Fra 1860 til 1886. Gift med bestyrer Johanne Mathea Haslund.
Hanna Hauff 1855 Kristiania Lærerinne
Hanna Lundgreen ? Kongsberg Husholderske
Helene Margrethe Lasson Bestyrerinne (et par år) Cirka 1848 til 1850. Maria Schandorffs søster.
Helene Johannesen 1832 Kristiania / Enebakk Sykepleierske "Tante Helene"? Kom i så fall til stiftelsen som barn i 1846. Senere lærer, sykepleier og pensjonist ved stiftelsen til sin død i 1916.
Inga Bergset Lærerinne Fra 1922 til etter 1927.
Inger Olsdatter (Pedersdatter?) 1820 Gols Prgj. / Kristiania Budeie
Jacob Christlieb Schandorff 1775-1842
Jenny Holte Assistentlærerinne Fra 1924 til etter 1927.
Jenny Karoline Løken 1882 Fet Sund Medhjelperske / tjenestepike (søm og veving)
Johan Hanch Haslund 1844 Kristiania Kontorist
Johanne Gleditzch 1840 Kristiania Lærerinne
Johanne Mathea Haslund 1810 Odense, Danmark Bestyrerinne Fra 1860 til 1886. Mer info: HBR
Josephine Wiig 1868 Maasø, Finmarken Frøken
Julie Øhrn 1858 Kristiania Lærerinne
Juul Olsen 1812* Nordre Aurdal, Walders Arbeidsmann
Jørgen Hansen 1849 Ullensaker Arbeidsmann
Karen Grindereng 1880 Løyten Tjenestepike (søm og veving)
Karen Mathea Andersen Ølstad 1853 Røken Veverske, vevlærer (skolens siste) Fra 1881-1912.
Karine Hansen 1854 Ullensaker Portnerske
Karl Andersen Vaktmester Fra 1914 til etter 1927.
Kristine Olsdatter 1823* Hallingdal Budeie
Laura Lie 1837 Nordfjordeid Bestyrerinne Fra 1886 til 1908. Mer info: HBR
Lovise Johannesen 1838 Hurum Lærerinne
Ludvig August Haslund 1848* Christiania Gartnerlærling
Maria Schandorff 1784-1848 Bestyrerinne Fra 1827 til hun døde i 1848.
Marie Lindemann Bestyrerinne Fra 1850-1860.
Margit Ebro Lærerinne Fra 1924 til etter 1927.
Magrethe Larsen 1794* Christiansand Pensjonist
Maren Hansdatter 1843* Røkens Prgj. Vaskepike
Martha Widing 1845-1918 Østre Aker Sykepleierske Mer info: HBR
Martin Jørgensen 1823* Asker Prgj. Gårdsgutt
Mary Tomeson 1850 Nyedalen i Aker Lærerinne
Mathea Aamodt 1835* Skien Lærerinne
Nicoline Johannesen 1870 Horten Lærerinne (vask og stryking) Fra 1900 til etter 1927.
Ole Nielsen 1822 Gjerdrum Fast husmann
Otto Hellen Halvorsen 1840 Vestre Aker Inspektør, sekretær Fra 1886 til 1908.
Ragnhild Olsen 1870 Kristiania Lærerinne (linsøm)
Ragnhild Gansmoe Lærerinne Fra 1890 til etter 1927.
Tollef Hansen 1836 Ullensaker Arbeidsmann
Thea Lorentzen 1841 Kristiania / Asker Lærerinne

Kilder