Festad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Festad
Festad 2016.jpg
Festad i 2016, sett fra Kolbuvegen.
Foto: Torill Næss
Alt. navn: Fæstad
Først nevnt: 1423
Sted: Lena
Sokn: Hoff
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 164 og 165
Adresse: Kolbuvegen

Festad er en gard (gnr. 164/1, 164/2 og 165/1) i Østre Toten kommune, rett vest for kommunesenteret Lena. På Festad er det ca. 410 mål dyrka mark og 50 mål anna areal (pr. 1997). Garden var en av de første på Toten med spesialisert grønnsaksproduksjon (kål), men det var allikevel mjølkeku her til 1974.

Festad var tidlig delt i to bruk, og matrikkelen for 1838 viser at garden på det tidspunktet faktisk var delt i tre. De to bruka på Vestre Festad (gnr. 164) ble slått sammen noen år seinere, og i 1899 fikk eieren av denne garden, Ole Hansen Festad, også kjøpt naboeiendommen Østre Festad (gnr. 165) av enka Helene Nilsdatter. Seinere har det bare vært én Festad-gard.

Fordi stedet ligger så nært Lena, har det blitt solgt fra noe grunn til tomter. I 1950 var det 13 bruksnummer under gnr. 165. Seinere har boligområdet Festadfeltet blitt delt fra.

Gardsnavnet

Gardsnavnet kommer ifølge Norske Gaardnavne av norrønt «Fitstaðir, hvor 1ste Led er fit f., frodig Græsmark».

Eiere (i nyere tid)

Ole O. Festad
Foto: Østre Toten kommunearkiv
  • Ole H. Festad (1881-1914, kjøpte i 1899 også Østre Festad)
  • Ole O. Festad (1914-1960), ordfører 1932-34
  • Liv f. Festad og Aage Lund (1960-1977)
  • Ole Festad Lund (1977-)

Husmannsplasser

  • Festadhågån (under gnr. 164/1)
  • Festadkroken (under gnr. 165/1)

Gravminner

Festad sokner til Hoff kirke og kirkegard. Her er bilder av to av gravminnene som er bevart.

Kilder og litteratur

Festad i 2020.