Norden

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Norden er området som utgjøres av Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island, samt de selvstyrte områdene Grønland, Færøyene og Åland. Området har et fellesskap som strekker seg langt tilbake, og var under Kalmarunionen fra 1397 til 1523 underlagt én felles monark.

Begrepet Norden blandes til tider sammen med Skandinavia, som er fellesbetegnelsen på enten den skandinaviske halvøya med Norge og Sverige, eller det politiske, kulturelle og språklige fellesskapet Norge, Sverige og Danmark.

De fem landene har en passunion, som gir rett til passfri reise over grensene. Det er også særregler som går over EU- og Schengenbestemmelser om rett til bosetning og arbeid for nordiske borgere. Foreningen Norden og Foreningene Nordens Forbund arbeider for å fremme vennskap, kulturutveksling, samarbeid og kunnskap mellom de nordiske landene. De ulike nasjonalforsamlingene har siden 1952 samarbeida gjennom Nordisk Råd, og regjeringene har siden 1971 samarbeida gjennom Nordisk ministerråd.

Språklig sett kan Norden deles i to hovedgrupper: På den ene side norsk, svensk, dansk, færøysk og islandsk som utgår fra norrønt språk, og på den andre finsk, kvensk og samisk som er finsk-ugriske språk. I tillegg kommer grønlandsk, som er et eskimoisk-aleutisk språk som tales av i underkant av 60000 mennesker.

De fem landene har også en felles religiøs arv, da hele området ved reformasjonen gikk over til evangelisk-luthersk kristendom.

Galleri

Litteratur og kilder

Linker