Darbu

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Darbu sentrum, med forsamlingslokalet Karlsvang, samt Fiskum Handelslag og Fiskum Meieri bakenfor
Foto: Widerøe

Darbu er et tettstedFiskum i Øvre Eiker kommune i Buskerud fylke. Navnet kommer av gården Darbu, og tettstedet vokste fram rundt Darbu jernbanestasjon, som ble anlagt i 1871Søndre Darbus grunn. Fra før lå Fiskum kirke i samme område, og på slutten av 1800-tallet ble Darbu skole fastskole for deler av Fiskum. Fiskum Meieri og Fiskum Handelslag ble anlagt i 1887, og seinere ble det også startet flere landhandlerier her, samt et sagbruk. Buskerud Folkehøgskole ble etablert på Darbu i 1909.

Skytterhallen og Karlsvang, som ble eid av henholdsvis Fiskum Skytterlag og Fiskum kristelige Ungdomsforening, ble viktige forsamlingslokaler. Med skolesentraliseringen omkring 1960 ble elevene fra de øvrige skolekretsene på Fiskum, med unntak av Lurdalen, samlet på Darbu skole. Etter at 9-årig skole ble innført i 1970, har Darbu vært skole på barnetrinnet, mens ungdomstrinnet går på Vestfossen ungdomsskole.

Fiskum Meieri gikk i 1957 inn i Eiker Meieri, mens lokalene etter Fiskum Handelslag benyttes til nærbutikk av Joker Fiskum. Av annen næringsvirksomhet på stedet kan nevnes Fiskum Bygg og Fiske Plate & Sveiseverksted.Eiker Leksikons logo.jpeg Darbu inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!