Guriby (Bærum gnr 104)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Guriby
Sted: Lommedalen
Fylke: Viken
Kommune: Bærum
Gnr.: 104
Type: Matrikkelgård

Guriby, gårdsnr 104, er en matrikkelgård i Lommedalen i Bærum. Stedet ble ryddet i middelalderen, og ble seinere klassifisert som en fjerdingsgård. Navnet kommer av kvinnenavnet Gudridr eller Guri. Guriby er muligens skilt ut fra By. Gården var kirkegods og lå i 1398 under bispestolen i Oslo. Brukeren Anders Henriksen fra Stein fikk kjøpt gården i 1697. Guribykvenna lå ved Sandbrufossen i Lomma. Guribysaga ble bygd nedenfor fossen. Guriby ble delt i annen halvdel av 1700-tallet. Husmannsplassen Åsen tilhørte Guriby, men ble tidlig nedlagt. Ved Sandbrufossen ble i 1557 eiendommen Guribyholmen på ca. 20 mål bygslet ut fra Staten, og sag ble bygd.

Guribysaga (Guriby Sag)

Utdypende artikkel: Guribysaga

Gnr 104/2 og 5, på Guribyholmen har vært eid av brødrene Rytterager på Ringerike, av Drammens damphøvleri, av trelasthandler Gulbrand Olsen og senere av Brødrene Olsen. Brødrene Olsen eier ca. 15 000 dekar skog i Hole. I 1939 hadde «Olsekara» 12 dekar dyrket mark ved saga hvor de dyrket 1 dekar poteter og 6 dekar bygg. De hadde 4 hester, 1 kalv, 1 kvige og 1 ku. Guribysaga er nedlagt, men skogen drives fortsatt.

Søndre Guriby

Gnr 104/1, ble skilt ut fra Guriby i 1768. I 1826 hadde gården 60 mål innmark, og en besetning på 2 hester, 8 kuer og 8 sauer. Det året ble det solgt 20 favner ved fra gården. Utsæden var på 9 tønner korn og 3 tønner poteter. I 1939 var gårdens totale areal 1277 dekar, hvorav 123,5 dekar var jordbruksareal og 1150 dekar barskog. Besetningen var på 4 hester, 6 kalver, 2 okser, 3 kviger og 7 kyr. Det ble dyrket 10 dekar hvete, 25 dekar havre, 5 dekar poteter og 7 dekar kålrot. På Søndre Guriby hadde de personbil. Gården har i dag ca. 130 dekar dyrket mark og ca. 1550 dekar skog.

Nordre Guriby

Gnr 104/4, hadde i 1826 ca. 75 mål innmark, og en besetning på 2 hester, 9 kuer og 8 sauer. Det ble solgt 20 favner ved. Utsæden var på 10 tønner korn og 2 tønner poteter. I 1939 hadde Nordre Guriby 312 dekar eiendom, hvorav 126 dekar var jordbrukseiendom og 175 dekar var barskog. Besetningen var 4 hester, 7 kalver, 1 okse, 2 kviger, 8 kyr, 7 sauer og 5 lam, 1 svin, 2 purker og 20 høns. De dyrket 7 dekar hvete, 4 dekar bygg, 14 dekar havre, 2 dekar blandkorn, 5 dekar poteter, 5 dekar fôrnepe, 2 dekar kål og 1 dekar jordbær. I hagen var det 10 frukttrær og 10 ripsbusker. Gården er i dag på ca. 110 dekar dyrket mark og ca. 200 dekar skog.


Koordinater: 59.9731626° N 10.4654769° Ø

Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Guriby (Bærum gnr 104) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.