Høyrekvinners Landsforbund

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Høyrekvinners Landsforbund ble etablert i 1925 som en særorganisasjon i partiet Høyre. Forbundet ble lagt ned i 1994, og ble erstatta av Høyres Kvinneforum, som er integrert i hovedorganisasjonen. På det meste hadde forbundet rundt 20 000 medlemmer.

Før landsforbundet ble etablert, hadde det i noen år foregått organisering av kvinner i Høyre. Sen 24. oktober 1910 ble Høirekvinders Klub etablert i Kristiania. Elise Heyerdahl (1858–1921) var formann, og etter bare en måned var det 100 medlemmer i foreninga. Heyerdahl hadde blitt valgt inn i bystyret i hovedstaden i 1901, og ble i 1904 første kvinnelige formannskapsmedlem. I de neste femten åra ble det flere slike lokale kvinneforeninger i Høyre. Da partiets landsmøte i 1922 oppretta et representantskap, ble det nedfelt i de nye vedtektene at det skulle sitte tre kvinnelige representanter der. Dette førte til at man så et behov for rekruttering og kursing av kvinner i partiet.

Den 12. mars 1925 ble Høyrekvinners Landsforbund grunnlagt i Kristiania, og Sara Christie (1859–1948) ble valgt som første formann. Først i 1987 ble tittelen formann endra til leder, mens Astrid Nøklebye Heiberg satt i vervet.

Vedtaket om å legge ned forbundet kom den 4. juni 1994, mens Erna Solberg satt som leder. Dette ble bifalt av partiets landsmøte senere samme år, og Høyres Kvinneforum ble etablert. Fordi kvinneforumet er fullt integrert i hovedorganisasjonen sparer man dobbeltarbeidet det medfører å ha en særorganisasjon med egne vedtekter, eget årsmøte og så videre. Ved nedleggelsen var det mellom 6000 og 7000 medlemmer.

Formenn/ledere

Litteratur og kilder