Haakon Magnus

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Haakon Magnus H.K.H. kronprins Haakon (født 20. juli 1973 i Oslo) ble da farfaren Olav V gikk bort i 1991 Norges kronprins. Han er sønn av kong Harald V og dronning Sonja. Selv om hans søster Märtha Louise er eldre enn ham, var reglene da han ble født slik at eldste sønn sto først i arverekke til tronen, og da dette ble endra ble det ikke gjort med tilbakevirkende kraft. Den 25. august 2001 ble han gift med Mette-Marit Tjessem Høiby. De har to barn sammen: prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. I tillegg har hun en sønn fra et tidligere forhold, Marius Borg Høiby.

Han ble født på Rikshospitalet, og tre dager etter fødselen kom Olav V med den offisielle kunngjøringa om fødselen og navnet. Han ble hetende Haakon Magnus, men det ble allerede da sagt at han skulle hete bare Haakon til daglig. Som hovedregel ble han allikevel omtalt som Haakon Magnus inntil han ble kronprins; siden 1991 har det vært vanligere å omtale ham bare som kronprins Haakon. Det har vært sju norske konger med navnet Håkon/Haakon; den siste var hans oldefar Haakon VII. Det har også vært sju norske konger med navnet Magnus. Ved dåpen i Slottskapellet den 20. september 1973 var det biskop Kaare Støylen som forrettet. De tre skandinaviske monarkene - Olav V, Carl XVI Gustaf av Sverige og Margrethe II av Danmark - var faddere.

Ettersom hans far var kronprins, fikk han oppveksten i kronprinsens bolig, Skaugum i Asker kommune. Han gikk i vanlig offentlig barnehage, og da han begynte på skolen ble det også en helt vanlig skolegang. De første årene hadde han på Smestad skole, selv om familien bodde i Asker. Han valgte å gå på Kristelig Gymnasium (KG) i Oslo, der han tok examen artium i 1992.

Etter videregående skole ble han befalsrekrutt ved Sjøforsvarets rekruttskole KNM Harald HårfagreMadlamoen. Deretter gikk han på Befalsskolen for MarinenKarljohansvern i Horten og han tok 1. avdeling ved Sjøkrigsskolen i Bergen. I august 1995 begynte han på sitt pliktår, først på en MTB og deretter som nestkommanderende på et større fartøy.

Høsten 1996 ble han student ved University of California i Berkeley, der han tok en bachelorgrad i 1999. Det vakte en del oppsikt at han valgte dette universitetet, som er kjent for å være et liberalt lærested med en radikal studentmasse. Tilbake i Norge ble han i 1999 immatrikulert ved Universitetet i Oslo, der han fulgte forelesninger ved både det juridiske og det samfunnsvitenskapelige fakultet. Deretter tok han Utenriksdepartementets aspirantkurs, som han fullførte våren 2001. Høsten 2002 flytta han sammen med kronprinsesse Mette-Marit til London, hvor han studerte internasjonal politikk ved London School of Economics and Political Science.

Da parets første barn, Ingrid Alexandra, ble født i 2004 var familien tilbake i Norge og hadde bosatt seg på Skaugum. Tronfølgeloven hadde blitt endra, slik at det nå var eldste barn som sto først i arverekke; Ingrid Alexandra ble dermed nr. 2 i rekka etter sin far. Parets andre felles barn, Sverre Magnus, ble født i 2005.

Kronprins Haakons viktigste offisielle rolle er representasjonsoppdrag i inn- og utland. Etter at han fulgte atten år i 1991 har han også møtt i statsråd mange ganger, og i mai 1992 var han for første gang der som kronprinsregent da faren var i utlandet. I perioder der Harald V har hatt sykefravær har han vært regent, og han har også holdt nyttårstalen på fjernsyn i 2003 og trontalen i 2020.

Han er innehaver av et stort antall norske og utenlandske ordener, blant annet storkors med kjede av St. Olavs Orden. Han er også beskytter for en rekke organisasjoner. Forskningsskipet FF Kronprins Haakon er oppkalt etter ham.

Litteratur og kilder