Hallvard Trætteberg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 27. november 1987: Utsnitt av nekrolog over Hallvard Trætteberg.

Hallvard Trætteberg (født 21. april 1898 i Løten, død 21. november 1987 i Oslo) var arkivar, og i en årrekke Norges fremste fagmann i heraldikk. Han har utformet dagens utgave av riksvåpenet og tegnet en rekke kommunevåpen og merker for statlige organer. Mandals kommunevåpen fra 1921 er hans første våpen.

Familie

Hallvard Trætteberg var sønn av gårdbruker Jens Trætteberg (1869–1958) og Anne Norderhoug (1872–1956) og ble gift i 1930 i Bergen med drakthistoriker Gunvor Ingstad (1897–1975), som var søster av oppdageren Helge Ingstad (1899–2001) og diplomaten Kaare Ingstad (1901-1999). Han var brorsønn av Elias Trætteberg (1864–1951) og Signi Trætteberg (1892–1971).

Liv og virke

Hallvard Trætteberg vokste opp i Løten. Han tok examen artium på latinlinjen ved Hamar katedralskole i 1916, og begynte deretter å studere filologi ved universitetet i Kristiania. Samtidig var han elev ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, men han fullførte ikke utdannelsene.

Etter enkelte vikariater ble Trætteberg i 1924 ansatt som arkivar i Riksarkivet. Fra 1940 var han førstearkivar og leder for Riksarkivets yngre avdeling (arkiver etter 1814), en stilling han hadde helt til han gikk av med pensjon i 1966. Fra rundt 1900 hadde Riksarkivet vært sakkyndig instans for departementene i heraldiske spørsmål. Trætteberg tok over ansvaret for dette fagfeltet, og systematiserte og utvidet det. Hans utgave av riksvåpenet ble vedtatt som kongelig resolusjon 19. mars 1937. I to perioder over til sammen ett år (i 1960 og 1964-1965) var Trætteberg fungerende riksarkivar.

Hallvard Trætteberg var også en betydelig kunstmaler. I 1985 donerte han en stor del av arbeidene sine til Løten kommune, og disse kunstverka kan nå ses i alle kommunale bygg i bygda. På bakgrunn av dette oppretta kommunen i 1986 Hallvard Trættebergs stipend. Stipendet deles ut annethvert år.

I steinrekkeverket til festetasjen ved Oslo rådhus ble det i 1945 hugget 45 symbolske felter, basert på hans tegninger fra 1940-1943.

Hallvard Trætteberg var ridder av St. Olavs Orden og æresmedlem av Norsk Heraldisk Forening.

Ettermæle

Hallvard Trætteberg er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I en nekrolog over Hallvard Trætteberg i Aftenposten 27. november 1987, skrevet av avdelingsarkivar Thorsten Eken, ble han beskrevet slik (utdrag):

Med sin videnskapelige legning forenet med kunstnerisk begavelse og sterk formsans hadde Trætteberg de beste forutsetninger for med tiden å skape moderne norsk heraldikk av en slik kvalitet at han ble en instituasjon i seg selv på området. ... Det har nok forekommet noen motstand mot prinsipper betegnet som rigide og uttrykk for 30-årenes funksjonalisme, men i det lange løp har Trættebergs krav om enkelhet slått igjennom. Det blomstrer efter ham der han sådde: Nesten hvert fylke og tre fjerdedeler av landets vel 400 kommuner har i dag våpen og flagg som er godkjent ved kgl. resolusjon.

Hallvard Trætteberg er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.

Utvalgte våpen

Kilder

Litteratur

  • Arkiverket: Historiske linjer
  • Løten kommune: Hallvard Trættebergs stipend
  • Johannessen, Knut: Kunst med kongelig resolusjon. Kommunevåpen i Riksarkivet gjennom hundre år 1898-1998. Riksarkivaren, Oslo 1998
  • Trætteberg, Hallvard: Fylkesmerker. Forslag fra Norges Bondelags fylkesmerkenevnd, Oslo 1930
  • Trætteberg, Hallvard: Norges våbenmerker. Norske by- og adelsvåben, utgitt av Kaffe Hag, Oslo 1933
  • Trætteberg, Hallvard: «Norges statssymboler inntil 1814», Historisk Tidsskrift, bind 29 hefte 8 og 9, Oslo 1933
  • Trætteberg, Hallvard: «Norges krone og våpen», Festskrift til Francis Bull, Oslo 1937.
  • Trætteberg, Hallvard: «Heraldiske farvelover», Meddelanden från Riksheraldikerämbetet, bind 7, Stockholm 1938
  • Trætteberg, Hallvard: «Statens forhold til heraldikken i Norge», Meddelanden från Riksheraldikerämbetet, bind 7, Stockholm 1938
  • Trætteberg, Hallvard: Borg i segl, mynt og våpen, Oslo 1967

Eksterne lenker