Haltdalen stavkirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Haltdalen stavkirke på Sverresborg.
Foto: Olve Utne (2008).
De flattrykte kulene nederst på stavene er særegne for Haltdalen stavkirke.
Foto: Olve Utne (2008).

Haltdalen stavkirke er den eneste bevarte stavkirken av typen øst-skandinavisk enkeltnavskirke. Den står i dag på Trøndelag Folkemuseum / Sverresborg i Trondheim. Mesteparten av bygningen er den opprinnelige Haltdalen stavkirke, men vestveggen og portalen er fra Ålen stavkirke. På grunn av denne sammenbygginga blir den noen ganger kalt Holtålen stavkirke, det gamle tinglags- og prestegjeldsnavnet man brukte da Haltdalen og Ålen kommuner ble slått sammen til Holtålen kommune.

Historie

Endringene som er gjort gjennom århundrene gjør det vanskelig å datere kirken sikkert. Dendrokronologiske og stilmessige undersøkelser peker mot at den kan ha blitt bygd mot slutten av 1100-tallet. I 1704 skal den ha blitt flytta noen hundre meter fra sin opprinnelige plass, og den sto etter det omtrent der Haltdalen kirke står i dag.

Stavkirken ble brukt som soknekirke i Haltdalen sokn fram til 1881. Da måtte bygda ha ny kirke, og Vitenskapsmuseet i Trondheim overtok den gamle. Den ble reist på museet mot slutten av 1880-åra. I 1937 ble kirken så flytta til Sverresborg. Bare tre år senere måtte den tas ned på grunn av krigen. Stavkirken ble så gjenreist på friluftsmuseet i 1948.

Bygningen

Kirken er vel ni meter lang, med rektangulært enkeltskip og kor. Den har bratt, spontekt saltak. Koret er noe lavere enn skipet.

Stavene i kirken skiller seg litt fra de man finner ellers, ved at de har store, flattrykte kuler nederst. En kjenner ikke tilsvarende fra andre stavkirker.

Kopier

Det har blitt bygd flere kopier av Haltdalen stavkirke. En av dem ble gitt som gave fra den norske stat til Island da øynasjonen feira tusenårsjubileet for kristninga av landet i 2000. Den er satt opp på Heimaey. I Haltdalen er det også satt opp en kopi, kalt Haltdalen nye stavkirke, som står mellom den gamle kirkegården og nykirken. Den ble vigsla i august 2004. Begge disse kopiene har svalgang. Dette mangler på originalen, men det er tydelige spor etter en opprinnelig svalgang, og kopiene viser dermed trolig bedre hvordan kirken så ut i middelalderen.

Kolbrandstad stavkirkeHølonda er også en kopi av Haltdalen stavkirke. Denne kopien har ikke svalgang. Den ble reist i 1999 og vigsla i 2000. I daværende Leksvik kommune, nå Indre Fosen kommune, ble Hindrem stavkirke bygd i 2011–12 og vigsla i september 2012.

I Lübeck i Tyskland finner man Holzstabkirche St. Nikolai, som ble bygd av barn og ungdom på Bauspielplatz Roter Hahn i 2007. Den er ikke en direkte kopi, men er sterkt inspirert av Haltdalen stavkirke.

Galleri

Eksteriør

Interiør

Kopier

Kilder