Hammarkollen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hammarkollen er en gammel møteplass, både på Koppang og i Stor-Elvdal, og bygdefolket samles her ved spesielle anledninger. Da gamle Koppang skole var i drift, gikk 17. maitoget opp til Hammarkollen, der det var servering, sang og leker. Tradisjonen holdt seg enda noen år, men tok slutt ut på 1960-tallet. Folk syntes det ble for langt å gå.

Bjørnstjerne Bjørnson var også på Hammarkollen under et besøk i bygda. Han så utover landskapet og sa: «Her er Nordens Rhindal!». En uttalelse som naturlig nok blir husket. Da Kong Haakon, Dronning Maud og Kong Olav kom på besøk i 1908, måtte de selvsagt tas med hit. Også ved frigjøringen i 1945, samlet bygdefolket til feiring her oppe, og fremdeles er Hammarkollen et yndet turmål og et naturlig sted å ta med gjester som ønsker å se dalen.


Sjeldne planter

«Området ved Hammarkollen er en av de rikeste plantelokalitetene i Østerdalen. Dette kommer av at det er kalkrike bergarter akkurat her, at topografi og hydrologi er variert. Lokalklimaet i den sørvendte bergskråningen er gunstig, samtidig som området har en lang kulturhistorie med variert beitebruk. Det er registrert over 233 ulike plantesorter i dette området, men antallet kan godt være enda høyere. Artene dvergforglemmegei, bakkeveronika og skogsivaks har sin nordligste grense i Hedmark akkurat her. Også mattestarr, hjertegras og fjellrundbelg er sjeldne arter som trives her rundt Hammarkollen.»

Noen av artene er kulturbetinget, dvs at de er avhengige av at området beites for å trives. Det er imidlertid lenge sida det var husdyrdrift her, og plantelivet kan gjennomgå store endringer om dette landskapet gror igjen.

Om vekstforholdene rundt Hammarkollen skriver botaniker Anders Often som har studert plantelivet her:

Det er moro å besøke Hammarkollen for den som er planteinteressert. Her er alltid noe nytt å finne på dette lille området. Her er skrenter og varme tørrbakker, frodige enger, hestebeiter, stupbratte skrenter, store kampesteiner, tett granskog, knudrete furuskog og frodig lauvskog. Til og med flommarkskog og en kalkklippe ut mot Glomma finner en her, ikke rart at dette nærmest er som en oase i den ellers artsfattige Østerdalen.

Dette er noen av de plantene som finnes i dette området:

 1. Bakkeveronica, veronica arvensis,
 2. Dunkjempe, plantago media,
 3. Dvergforglemmegei, myosotis stricta,
 4. Engnellik, dianthus deltoides,
 5. Gulldusk, lysimachia thyrsiflora,
 6. Hjertegras, briza media,
 7. Korsknapp, glechoma hederacea,
 8. Åkermynte, mentha arvensis,
 9. Flekkmure, potentilla crantzii,
 10. Flekkgriseøre, hypochoeris maculata,
 11. Ballblom, trollius europaeus,
 12. Enghavre, avenula pratensis,