Heggeli (strøk)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Heggeli stasjon»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Fra Heggeli med Sørkedalsveien etter Smestadbanens åpning i 1912, sett mot Smestad (vest).
Fra Heggeli med Sørkedalsveien etter Smestadbanens åpning i 1912, sett mot sentrum (øst).

Heggeli er et boligstrøk i bydelene Vestre Aker og Ullern i Oslo kommune. Det ligger mellom strøkene Borgen og Smestad. Strøket har navn etter den tidligere husmannsplassen Heggeli, i dag Heggeliveien 51.

Husmannsplassen Heggeli

Husmannsplassen har gnr. 32, bnr. 28 og var en tidligere husmannsplass under Smestad gård, gnr 32, men har også tilhørt Nordre Skøyen, gnr. 4. Plassen er oppkalt etter gården HeggeliaKrokskogen.

Plassens hus er et enetasjes panelt tømmerhus, oppført rundt 1850. I 1907 ble det oppført en sveitservilla på tomten, men dette ble senere revet og erstattet av et moderne hus.

Strøksutviklingen

Villabebyggelsen i området ble utviklet i tiden rundt første verdenskrig, og ble mer fortettet senere. Utviklingen må også sees i sammenheng med åpningen av Smestadbanen i 1912 og etableringen av forretningsgården Heggeli forretninger ved Sørkedalsveien.

Særlig trafikkutviklingen i Sørkedalveien, men også avstengningen av de tversgående veiene etter oppgradingen av forstadsbanen til T-banestandard har etter tusenårsskiftet endret strøkets karakter.

Heggeli stasjon

Vestgående tog på Røabanen på Heggeli stasjon. Bygningen på Vestre gravlund ved Borgen stasjon i bakgrunnen.
Foto: Erik Borgersen/Akershusbasen (1974).

Heggeli stasjon var et stoppested på først Smestadbanen/Røabanen da denne åpnet i 1912, og senere også på Kolsåsbanen da denne åpnet i 1942. Stoppestedet lå i krysset Sørkedalsveien og Heggeliveien, med forretningsbygget Heggeli forretninger på den andre siden av Sørkedalsveien.

I forbindelse med oppgraderingen av forstadsbanene til T-banestandard ble stoppestedet lagt ned i 1995.

Kilder