Sørkedalsveien

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Sørkedalsveien (Oslo)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Begynnelsen av Sørkedalsveien: nr. 1, 3, 5 fra 1936–1938 på høyre side, og nr. 2, Kinopaleet fra 1924 til venstre.
Sett vestover fra veiens første del.
Foto: Roy Olsen (2009).
Sett mot øst fra rundkjøringa i krysset med Fridtjof Nansens vei og Thaulows vei.
Foto: Roy Olsen (2011).
Sett vestover fra Smestadhagan.
Foto: Roy Olsen (2008).
Sett mot vest ved Makrellbekken stasjon.
Foto: Roy Olsen (2008).
Sett sørøststover fra krysset med Griniveien og Røahagan.
Foto: Roy Olsen (2009).
På Røa med nr. 187 til venstre.
Foto: Roy Olsen (2009).
Ved Strøm holdeplass like nord for Bogstadvannet.
Foto: Roy Olsen (2011).
Sett sørover med nr. 537, Bogstadskolen (Strømskolen).
Foto: Roy Olsen (2011).
Sett nordover ved Tangenveien. Nr. 617, settefiskanlegget til høyre.
Foto: Roy Olsen (2011).
Sett sørover med nr. 821, Nedre Solberg.
Foto: Roy Olsen (2011).
Sett mot sør ved nr. 963, Stubberud.
Foto: Roy Olsen (2011).
Litt vestenfor landhandlen og skolen.
Foto: Roy Olsen (2011).
Sett mot øst ved nr. 1049, Norddal.
Foto: Roy Olsen (2011).
Sett østover ved veiens ende på Skansebakken. Sandbråten gård til venstre.
Foto: Roy Olsen (2011).
Sørkedalsveiens ende på Skansebakken. Her er også endeholdeplassen for bussruten gjennom dalen.
Foto: Roy Olsen (2011).

Sørkedalsveien i Oslo går fra Majorstua til Sørkedalen. Den begynner som en fortsettelse av Bogstadveiens løp og går fram til en snuplass ved Skansebakken i Sørkedalen. Veien er svært gammel, men navnet ble offisielt først i 1917. Fram til 1879 ble navnet brukt på den nåværende Bogstadveien.

Veiløpet i nederste del har blitt noe endra. Det gikk opprinnelig der man nå finner Fridtjof Nansens vei og fikk dagens trasé tidlig på 1900-tallet.

Fra Makrellbekken og USAs ambassade og til Huseby leir dannes veien den nordlige avgrensningen av Husebyskogen.

Veien er nummerert fram til Voksen. Etter dette er det så spredt bebyggelse at man i stedet bruker Sørkedalsnumre, for eksempel Sørkedalen 1014 for Sørkedalen landhandel og kafé.

Brukene Strøm, Årnes, Holtet og Storbråtan inngår i en større eiendom, gnr. 13/36, som ble skilt ut fra Bogstad gård i 1955.

Eiendommer

Nummerert del

Nr. Oppført Type Historie Bilde
1 1936–1938 Bygård Sjuetasjes leiegård med næringslokaler i første etasje. Arkitekt I. Suphammer. Restaurant Larsen holder til her. Adkomst til Majorstuen stasjon gjennom åpning i bygningen. Restaurant Larsen Oslo 2012.jpg
2 1924 Kinobygning Kinopaleet, arkitekt Lorentz Harboe Ree og Carl Buch, Revet i 1964, tomten ubebygget. 3373 Oslo. Kino-Palæet - no-nb digifoto 20151102 00117 bldsa PK11979.jpg
3 1936–1938 Bygård Sjuetasjes leiegård med næringslokaler i første etasje. Arkitekt I. Suphammer. Sørkedalsveien 1-2-3-5.jpg
5 1936–1938 Bygård Sjuetasjes leiegård med næringslokaler i første etasje. Arkitekt I. Suphammer.
6 2000–2001 Kontorbygg KPMG-bygningen, arkitekt Lund & Slaatto v/ Pål Bjørnstad. 70 meter høyt med atten etasjer. Tidligere Philipsbygget fra 1956–1958, arkitekt Frithjof Stoud Platou, revet i kontrollert sprengning 2000. Sørkedalsveien 6 i Oslo.JPG
7–13 2005–2009 Boligkompleks Nye Major, arkitekt Arcasa Arkitekter. 300 leiligheter, kontorer og næringslokaler.
8 1988 Kontorbygg Statoilgården, oppr. Norolgården. Arkitekt Arki-Forum. Administrasjonsbygning for Statoil. Under krigen rekvirert til Lager Sørkedalsveien 8 und 11.
10 1954–1959 Forretningsbygg Arkitekt Odd Nansen og Vilhelm Reinhardt. Oppført for bl.a. Aas & Wahls Boktrykkeri og Ernst G. Mortensens forlag. Ombygd til kjøpesenteret Colosseum senter.
11 2005–2009 Boligkompleks Se ovenfor 7–13. Tidligere lå denne adressen litt lenger oppe i veien i dagens nr 15–17, hvor det tidligere var gartnerier, nå boligblokker oppført for Holmenkolbanens funksjonærer 1949-1950. Til 1939 gikk Røabanen her og krysset Sørkedalsveien. Under krigen rekvirert til Lager Sørkedalsveien 8 und 11.
15 1949–1950 Boligblokk Boliger for Holmenkollbanens funksjonærer. Arkitekt Kristofer Lange.
17 1949–1950 Boligblokk Boliger for Holmenkollbanens funksjonærer. Arkitekt Kristofer Lange.
21 1949–1950 Boligblokk Boliger for Holmenkollbanens funksjonærer. Arkitekt Kristofer Lange.
23 1949–1950 Boligblokk Boliger for Holmenkollbanens funksjonærer. Arkitekt Kristofer Lange.
24 Bolig Sørkedalsveien 24 Oslo 2013.jpg
27 1993 Politistasjon Majorstua politistasjon. Sjuetasjers bygning med celleavdeling i kjelleren. Majorstua politistasjon Oslo 2013.jpg
31 1860-åra Villa Solbakken, villa i sveitserstil. Lagt til apoteker Harald Conrad Thaulows eiendom Volvat i 1874 og brukt som gjestehus. Senere bebodd av høyesterettsadvokat og politiker Christian Ludvig Jensen (1885–1973), ordfører i Aker 1935–45, stortingsrepresentant 1937–45 og midlertidig fylkesmann i Oslo og Akershus mai–sept. 1945. Idag kontorer.
32 1919 Villa Nybarokk villa med innslag av empire og ny-louis seize. Arkitekt Olaf Boye.
33 1965 Kontorbygg Ring-huset, rund bygning oppført for firma Gustav A. Ring A/S. Ring medisinske senter fra 1985 til 1992; flytta på andre siden av Diakonveien til Borgenveien 2A (ref. nr 37) og heter nå Volvat medisinske senter. Nå møbelkjeden Skeidar. Sørkedalsveien 33 i Oslo.JPG
35 1859 Skole Her lå Frøen skole, oppført i 1859 i sveitserstil, lagt ned i 1905, og senere brukt som pleiehjem for epileptikere, deretter lærerbolig for Vinderen skole. Revet i 1962 og inngår nå i nr. 33. Frøen skole Sørkedalsveien 35.jpg
37 1933–1934 Kontorbygg Oppført som administrasjonsbygning i to etasjer for Aker Elektrisitetsverk, kommunearkitekt Georg Greve. I tillegg var det en lagerbygning ved siden av mot Borgenveien og en frittliggende funksjonærbolig. Senere andre kommunale kontorer, fra 1992 Ring medisinske senter, nå Volvat medisinske senter og adresse Borgenveien 2A. Aker Elektrisitetsverk.jpg
41 1924 Villa «Villa Tabor» nybarokk murvilla oppført for murmester Karl W. Johnsen (Brødrene Johnsen) (arkitekt F. W. Schultz) Sørkedalsveien 41 i Oslo.JPG
43 1920-tallet Villa Nybarokk murvilla Sørkedalsveien 43 i Oslo.JPG
64 1909/1930 Krematorium Vestre krematorium. Arkitekt Oscar Hoff. Vestre krematorium Gamle kapell 2012.jpg
66 Gravlund Vestre gravlund Port ved Vestre gravlund 2012.jpg
81 1933–1934 Forretningsgård Buet fasade i typisk funksjonalisme ut mot Smestadkrysset, arkitekt Peter Daniel Hofflund. Ca. 850 m². Restauranten Bakkekroen i andre etasje. Forskjellige småbutikker i første etasje samt begravelsebyrå. Bakkekroen.jpg
86 1914 Villa Ekelund, arkitekt Ivar Næss (1878–1936)
88 Villa Oslo, Sørkedalsveien 088.jpg
91 Villa Villaen «Rosenhøi», stor nybarokk villa, nå med adresse Smestadhagan 6, med stor eplehage ned mot Sørkedalsveien. I hagen, ved siden og på baksiden av huset er det fra 2000 bygget 14, hovedsakelig småhus.
93 Opprinnelig hotell Her lå tidligere Smestad Hotell og restaurant, åpnet i 1953, opprinnelig en stor nybarokk villa, med tilbygg fra 1963. Lagt ned i 2000, revet og erstattet med boligsameiet Smestadhagan 22A og 22B med adresse dit. Smestad hotell.jpg
106 Idrettshall Her lå tidligere husmannsplassen Trasop, revet september 1958. Idag Njårdhallen (1958–1960), arkitekter Frode Rinnan og Roar Wik. Njårdhallen Oslo 2012.jpg
110 Ca 1800 Husmannsplass Gjetebråten under Nordre Huseby. Idag bolig. Gjetebråten.jpg
127 1947–1950 Bolig, tidl. husmannsplass Her lå tidligere husmannsplassen Hellerud. Idag horisontaldelt tomannsbolig i tre, arkitekter Bjarne Lous Mohr og Helge Hoel, del av Husebygrenda. Hellerud under Nordre Huseby.jpg
129 1947–1950 Bolig Horisontaldelt tomannsbolig i tre, arkitekter Bjarne Lous Mohr og Helge Hoel, del av Husebygrenda.
131 1947–1950 Bolig Horisontaldelt tomannsbolig i tre, arkitekter Bjarne Lous Mohr og Helge Hoel, del av Husebygrenda.
133 1947–1950 Bolig Horisontaldelt tomannsbolig i tre, arkitekter Bjarne Lous Mohr og Helge Hoel, del av Husebygrenda.
134 Ca 1850 Husmannsplass Her lå tidligere husmannsplassen Teigen, en etasjes hus i panelt tømmer. Flyttet i 1982 til nr. 148, Huseby leir.
135 1947–1950 Bolig Horisontaldelt tomannsbolig i tre, arkitekter Bjarne Lous Mohr og Helge Hoel, del av Husebygrenda.
137 1947–1950 Bolig Horisontaldelt tomannsbolig i tre, arkitekter Bjarne Lous Mohr og Helge Hoel, del avHusebygrenda.
139 1947–1950 Bolig Horisontaldelt tomannsbolig i tre, arkitekter Bjarne Lous Mohr og Helge Hoel, del av Husebygrenda.
143 Ca 1750 Husmannsplass Persbråten under Nedre Smestad.
148 Militærleir Opprinnelig Nordre Huseby gård. Idag Huseby leir, brukes av H.M. Kongens Garde, tidligere også Forsvarets overkommando (nedlagt 2003) hvor husmannsplassen England under Nordre Huseby lå. Våningshuset fra denne er bevart. Nordre Huseby Oslo.png
167 1909/1948 Skole Huseby skole, arkitekt Oluf Nicolai Roll (trebygning 1860–1861), Harald Bødtker (murbygg 1910), Georg Greve (utvidelse 1935) Huseby skole Oslo.jpg
208 Oslo, Sørkedalsveien 208.jpg
220 1930-tallet Enebolig Bolig og atelier for Nic Schiøll (1901–1984) fra 1937 Sørkedalsveien 220 Oslo Nic Schiøll.jpg
230 Boligblokk Butikk i første etasje, tidligere Røa-Kvikk kolonialforretning.
238 Boligblokk Forretningslokaler i første etasje. Tidligere blant annet Egil Spærens kjøttforretning og Woxen kolonial og kjøkkenutstyr.
243 Bolig Blant beboere var Torolv Herstad, tennisspiller og skihopper. Han anla i 1950-åra en 20-meters hoppbakke i skråningen mot Voksens jorde. Hoppbakken ble revet omkring 1980 fordi det skulle bygges en enebolig i unnarennet.
246/248 Bolig/smie Opprinnelig smie til Voksentåje, ombygd til bolighus.
254 Låve Tilhørende Voksen vestre og østre.
256A–M, 258A–H, 260A–K Tomannsboliger 15 parvis kjedede eneboliger, også benevnt vertikaldelte tomannsboliger, oppført i 2002 i den tidligere eplehagen til Vestre Voksen gård. Eiendommen skrår mot sørvest og grenser i nord mot Ankerveien og Bogstad golfbane. Oslo, Sørkedalsveien 258 C-D.jpg
257 Industribygg Tidligere renserier: Ultra-Renseriet, Møbel- og Tepperenseriet / Zoric Kjemisk renseri. Senere forskjellige virksomheter, blant annet sykkelverksted.
264A 1939 Bolig
301–305 Gård Voksen østre og vestre. Voksengårdene i Oslo 1936 OB.Y4131.jpg
331 1913 Skole Bogstadskolen (Strømskolen). Rehabilitert 1998. Oslo, Sørkedalsveien 537, Bogstad gamle skole.jpg

Unummerert del

Etter Voksen har eiendommene Sørkedalsnumre, ikke veinumre til Sørkedalsveien. Et stort antall lokalveier i Sørkedalen ble navnsatt på 2000-tallet, og i den forbindelse ble 36 gårdsbruk overført fra Sørkedalsveien til disse veiene. Samtidig ble også selve Sørkedalsveien omnummerert nord for Voksen.

Nr. Oppført Type Historie Bilde
446–450 Museumsanlegg Bogstad gård Bogstad gård Oslo 2012.jpg
537, 539 Strøm, opprinnelig plass under Bogstad. Strøm i Sørkedalen Oslo.JPG
617
640, 642 Årnes, opprinnelig plass under Bogstad. Tidl. nr. 996
648
684
703
705
711, 713 Bakk Tidl. nr. 804
720 Storbråtan, opprinnelig plass under Bogstad. Tidl. nr. 951 Storbråtan 200325.jpg
724 Gårdsbruk Holtet, opprinnelig plass under Bogstad. Tidl. nr. 871 Holtet 200325.jpg
725
736
740
779 Østre Solberg Tidl. nr. 946
787
789
791
797 Gårdsbruk Søndre Solberg Tidl. nr. 944
821 Gårdsbruk Nedre Solberg, med samme bruksnummer som Nordre Solberg. Tidl. nr. 940 Nedre Solberg 200325.jpg
880-888 Gårdsbruk Nordre Solberg Tidl. nr. 939 Solberg nordre i Oslo 1939 OB.Z04422.jpg
950 Gårdsbruk Harehaugen Tidl. nr. 955
955 Enebolig Tidligere Sørkedalen bad, senere omgjort til bolig. Ligger på Stubberud gårds grunn. Oslo Sørkedalen bad, Sørkedalsveien 955 200325.jpg
961, 963 Gårdsbruk Stubberud (Tidl. 379-381) Stubberud 200325.jpg
966 Bekken
989, 991 Kirke Sørkedalen kirke Sørkedalen kirke Oslo 2012.jpg
1007, 1009 Skole Sørkedalen skole Oslo, Sørkedalsveien 1009, Sørkedalen skole.jpg
1014 Sørkedalen landhandel og kafé. Nedlagt i 2007, men gjenåpnet i 2020 etter et massivt krav fra både lokalbefolkning og tilreisende. Oslo, Sørkedalsveien 1014, Sørkedalen Landhandel.jpg
1016
1026A-L 2008 Rekkehus Oppført for Sørkedalen boligstiftelse for eldre Oslo Sørkedalsveien 1026A-L 221220.jpg
1047, 1049 Gårdsbruk Nordal, i dag bolighus Oslo, Sørkedalsveien 821.jpg
1062 Enebolig Oppført som arbeiderbolig for Løvenskiold Oslo Sørkedalsveien 1062 221220.jpg
1064 Idrettsanlegg Sørkedalen idrettsanlegg med klubbhuset «Lokalet» Oslo Sørkedalsveien 1064 221220.jpg
1086 Enebolig Oppført som arbeiderbolig for Løvenskiold Oslo Sørkedalsveien 1086 221220.jpg
1116, 1118
1140, 1142 Gårdsbruk Vestre Venner Oslo, Sørkedalsveien 1140, 1142, Vestre Venner.jpg
1145
1157, 1159 Gårdsbruk Sandbråtan

Galleri

Kilder

Koordinater: 59.92963° N 10.71363° Ø