Hendrich Weldingh

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hendrich Weldingh (født omkr. 1645 trolig i Bergen, død 1725 i Danmark) var en norskfødt embetsmann som ble godseier i Danmark. Hans sønnesønn Helmuth Christopher Weldingh regnes som stamfar til den norske slekta Weldingh, og dennes bror Johan Ernst Welding som stamfar til slekta Welding.

Man vet ikke hvem hans foreldre var, bare at han var født mellom 1645 og 1650, sannsynligvis i Bergen. Om det er et direkte slektskap til postmester Helmiche Welding er ukjent; Hendrich nevnes ikke blant dennes barn. Han dukker opp som kjøpmann på Island, og det ser ut til at han der ble kjent med Henrick Bjelke. Han fikk et nært forhold til slekta Bjelke. I 1676 dukker Weldingh opp som riksadmiralens fullmektig og forvalter. Han satt da på godset Edelgave på Sjælland, som han fikk skjøte på fra Christian Bjelkes enke Margrethe.

Han ble gift med datteren til oberst I. Getz. De fikk tre barn som vi kjenner:

  • Henrich (f. 1680), som falt i slaget ved Gadebusch i 1712.
  • Christian Weldingh (f. 1686), som overtok godset og fikk hele nitten barn. Hans sønn Helmuth Christopher Weldingh regnes som stamfar til den norske slekta Welding.
  • Vibeke Margrethe (f. 1691), oldemor til salmedikteren Nicolai F.S. Grundtvig og filosofen Henrich Steffens.

I 1714 overlot Hendrich Weldingh godset Edelgave til sønnen Christian. Forholdet mellom far og sønn ble etter hvert vanskelig. Christian var først gift med prestedatteren Karen Ottersdatter, som han fikk fem barn med. En av dem var den tidligere nevnte Helmut Christopher Weldingh, som reiste til Norge som sekondløytnant. Etter at Karen Ottersdatter døde gifta Christian seg med Karen Rasmusdatter, som var datter av en soknefogd. De fikk 14 barn sammen. Dette ekteskapet var ikke Hendrich Weldingh glad for; han mente at sønnen hadde gifta seg under sin stand. I protest forlot han Edelgave, og bodde resten av sitt liv på Veddeløv der han døde 80 år gammel i 1725.

Kilder

  • Levin, Finn-Erik: «Hendrich Weldingh - bergenseren som ble godseier i Danmark», upubl. versjon av artikkel fra Slektsveven, siste korr. 2011