Jan Tore Sanner

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte i mai 2014 grunnlaget for kommunereformen, kommunepropoisjonen 2015. Dette har vært et sentral arbeidsområde for ham som statsråd.
Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Jan Tore Sanner (født 6. mai 1965 i Bærum) er Høyrepolitiker. Han møtte fast som vara på Stortinget i perioden 1989–1990, og ble valgt inn for første gang i 1993. I 2004 ble han nestleder i Høyre, og i 2013 ble han kommunal- og moderniseringsminister i Erna Solbergs regjering. Senere var han kunnskaps- og integreringsminister, og fra 2020 finansminister i samme regjering.

Slekt og familie

Han er sønn av professor Tore Sanner (1935–2021) og barnevernspedagog Nina Bülow-Nielsen (f. 1937).

Sanner er gift med journalist Solveig Barstad (f. 1966), datter av jordskiftedommer Helge Barstad og søster til etatsjef Hilde Barstad. Paret bosatte seg på Høvik og har barna Maria og Sigrid Sanner, som begge sitter eller har sittet i Bærum kommunestyre.

Liv og virke

Jan Tore Sanner fullførte Nadderud videregående skole i 1984, og tok eksamen i markedsføringsledelse ved Handelshøyskolen BI i 1987. To år senere tok han grunnfag i markedskommunikasjon ved Westerdals reklameskole, og i 1994 grunnfag i markedsøkonomi ved Norges Markedshøyskole.

I 1980-åra ble han aktiv i Unge Høyre. Han ble valgt inn i kommunestyret i Bærum i 1983, det første valget hvor han var gammel nok til å stå på lista. Der ble han sittende i to perioder, til 1989. Fram mot stortingsvalget 1985 var han valgkampsekretær for Bærum Høyre, og 1985–1986 var han også formann i Bærum Unge Høyre. I 1986–1987 var han politisk sekretær i Unge Høyre sentralt, og 1987–1988 var han formann i Akershus Unge Høyre. Det var gjennom ungdomspartiet av han ble kjent med Solveig Barstad, som også var aktiv der. I 1987–1988 var han politisk sekretær i Akershus Høyre. Han ble så i 1988 valgt til 2. nestleder i Unge Høyre sentralt, og han var leder i ungdomspartiet fra 1990 til 1994. Disse vervene førte også til at han fikk en plass i Høyres sentralstyre fra 1988 til 1994 og i partiets arbeidsutvalg fra 1990 til 1994.

I 1989 ble han første vararepresentant til Stortinget. Da Kaci Kullmann Five ble statsråd møtte han fast fram til Jan P. Syses regjering måtte gå av i november 1990. I den perioden møtte han også i Stortingets forbruker- og administrasjonskomité. I 1993 ble han valgt inn på Høyres Akershus-liste. Han ble medlem av Stortingets kirke-, utdannelses og forskningskomité, og var der i hele stortingsperioden. I den neste perioden, 1997–2001, var han nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité, og i 2001 ble han medlem av Stortingets finanskomité og Stortingets valgkomité. Samme år ble han Høyres palamentariske nestleder. Fra 2001 til 2005 var han også medlem av Stortingets utvidede utenrikskomité.

I 2004 ble han 2. nestleder i Høyre, mens Per-Kristian Foss ble 1. nestleder. I 2008 overtok Sanner vervet som første nestleder etter Foss.

Etter den borgerlige valgseieren i stortingsvalget 2013 ble Sanner utnevnt til statsråd i Kommunal- og regionaldepartementet, som den 1. januar 2014 skifta navn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han fikk dermed ansvar for å sette i gang og å gjennomføre kommunereformen 2014–2018 og regionreformen 2014–2018. Han har hatt ansvaret for å få på plass de nasjonale minnesmerkene etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Den 17. januar 2018 ble han kunnskaps og integreringsminister. Den posten satt han i til 24. januar 2020, da han ble finansminister.

Litteratur og kilder