Janne Kristiansen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Janne Kristiansen (født 21. november 1952 i Oslo) er jurist. Gjennom sin karriere har hun vært blant annet forsvarer, leder for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker og sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Hun studerte jus ved Universitetet i Oslo, og ble cand.jur. i 1979. Kristiansen etablerte seg raskt som forsvarsadvokat, og var fra 1985 til 1990 leder av Forsvarergruppen av 1977. Hun ble fast forsvarer ved Borgarting lagmannsrett i 1986 og ved Moss tingrett i 1990. Hun var med på å utarbeide flere offentlige utredninger mens hun arbeida som forsvarsadvokat.

I 2004 ble hun første leder av Gjenopptakelseskommisjonen, en stilling hun hadde til 2009. Blant de som hadde saker til vurdering i hennes tid som leder kan nevnes Fritz Moen, Fredrik Fasting Torgersen, Arne Treholt og Viggo Kristiansen. Flere av disse sakene har også gått for kommisjonen etter at hun gikk av.

Den 25. september 2009 ble hun utnevnt til sjef for PST. Etter terrorangrepene 22. juli 2011 ble det retta kritikk mot PST, blant annet fordi de hadde hatt gjerningsmannens navn på ei liste over personer som kjøpte kjemikalier som kan brukes til å produsere eksplosiver, uten at de hadde reagert på dette. Ifølge Kristiansen kunne de ikke legge ham inn i sine registre på dette grunnlaget, fordi det dreide seg om opplysninger fra tollkontroll av varer som i seg selv ikke er ulovlige. Etter en uheldig uttalelse om at selv ikke Stasi, det østtyske hemmelige politiet, kunne ha stoppa gjerningsmannen ble det også et sterkt press mot henne personlig. Hun kom også med en uttalelse om at gjerningsmannen hadde et perfekt, arisk utseende som ble dårlig mottatt av mange. Kristiansen beklaget disse uttalelsene. I august 2011 kom det fram at registreringa av gjerningsmannens kjøp av kjemikalier ikke kom fra en vanlig tollkontroll, men fra den internasjonale antiterroraksjonen Project Global Shield. PST bekrefta samme dag at dette var tilfelle. Det kom da krav om at Kristiansen måtte gå av, i og med at hennes opplysning om at de ikke hadde rett til å registrere personen åpenbart ikke stemte. I november ble det bekrefta av PST at de hadde rett til å behandle opplysningene og igangsette etterforskning ut fra dem.

Den 18. januar 2012 var Kristiansen i Stortinget for å redegjøre for PSTs arbeid i forbindelse med en høring etter terrorangrepene. Da hun fikk et spørsmål fra Akhtar Chaudry (SV) om hvorvidt Norge samarbeider med Pakistan om etterretning, ga hun et svar som ble tolka som en bekreftelse på at Etterretningstjenesten har en tilstedeværelse i Pakistan. Dette ble oppfatta som en lekkasje av hemmelige opplysninger, og det samla presset mot Kristiansen førte til at hun gikk av med umiddelbar virkning. I ettertid viste det seg at Forsvaret hadde bekrefta sin tilstedeværelse i Pakistan tidligere. Muligens brøt hun reglene for hemmelighold, ettersom hun ikke hadde autoritet til å uttale seg om Etterretningstjenestens arbeid, men Spesialenheten for politisaker henla i mars 2012 saken som ble oppretta mot henne i kjølvannet av uttalelsen.

Etter at hun gikk av som PST-sjef ble hun senere i 2012 utnevnt til spesialrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.

Litteratur og kilder