Johan Bernt Krohg (1786–1855)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Portrett av Johan Bernt Krohg på et litografi utført av Knud Bergslien
Foto: Oslo Museum

Johan Bernt Krohg (født 11. september 1786 på Munkvoll gård i Strinda, død 24. november 1855 i Christiania) var offiser og kommandant på Akershus festning i årene 1836 til 1854.

Bakgrunn

Familienavnet ble skrevet Krogh på den tiden han ble født, men i 1809 endret familien dette til Krohg for å skille familien fra den dansk/tyske von Krogh-familien.

Han var sønn av oberst og generalveimester i Trondhjem og Bergen stifter Nicolai Frederik Krogh og Anna Meincke. Blant hans søsken var offiser og generalveimester i Trondheim stiftamt og i Trondheim amt og Sunnmøre amt, Christian Krogh (1771–1801), amtmann og eidsvollsmann Hilmar Meincke Krohg (1776–1851), veimester og rittmester Broder Lysholm Krogh (1777–1861). Han vokste opp på gården Munkvoll i Strinda.

Han ble første gang gift 30. desember 1812 på Toten med Barbara Henrikke Borchgrevink, født 19. februar 1792 på Toten, død 15. november 1818 i Christiania., datter av prost Henrik Christian Borchgrevink (1732-1807) og Sophie Cathrine Mandahl.

Han ble to år senere, i 1820 gift med Marta Marie Meincke (17. februar 1783, død 25. august 1875 i Skedsmo), datter av kjøpmann i Trondhjem Henrik Hilmarsen Meincke og Lovise Justdatter Wiide.

Han fikk til sammen tre sønner og tre døtre.

Karriere

Allerede seks år gammel, i 1792, ble han innskrevet som kvartermester ved Nordenfjeldske dragonregiment.

 • Han fikk sin offisersutdannelse som kadett i artilleriet i årene 1798 til 1803,
  • sekondløytnant av 2. klasse i artillerikorpset i 1801
  • sekondløytnant i 1803 ved samme korps.
 • 1809: premierløytnant
 • 1814: stabskaptein
 • 1816 til 1822: ridelærer ved kadettkorpset
 • 1. januar 1818 til 1825 operativ stilling som batterisjef
 • 1825: utnevnt til adjutant hos Kronprinsen
 • Fra 1827 var han major og sjef for 2. artilleribataljon, en posisjon han hadde resten av karrieren
 • 1831: utnevnt til oberstløytnant
 • 23. juni 1836: utnevnt til kommandant på Akershus festning, en posisjon han hadde resten av karrieren
 • 1839: utnevnt til oberst
 • 26. januar 1843: utnevnt til generaladjutant
 • 1844 til 1849: adjutant hos H. M. Kongen, søkte selv avskjed fra denne oppgaven
 • 18. februar 1854: søkte avskjed fra stillingen som kommandant på Akershus og sjef for 2. artilleribataljon. Innvilget pensjon på 800 speciedaler.

Ettermæle

Kroghs hovedbygning på lystgården Montebello er tegnet av Christian Heinrich Grosch.
Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum (ca 1910).

Krogh etablerte i 1829 lystgården Montebello i Aker herred etter å ha fått skilt ut dennet fra storgården Huseby i 1829 på grunnlag av husmannsplassene Heidenborg, Sogstad og Nyebraaten. Han fikk reist et våningshus (1826 til 1830) i 1 ½ etasje, i pusset mur og med valmet tak, arkitekt for denne var Christian Heinrich Grosch.

Eiendommen eksisterer fortsatt og er fredet. Den har også gitt navn til boligstrøket i dette området og her er også General Krohgs vei som er oppkalt etter ham.

Krogh ble utnevnt til først ridder, senere kommandør av St. Olavs Orden.

Kilder