Johan Nordvik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Johan Nordvik – ordfører i Harstad 1978-1988.
Foto: Harstad kommune.

Johan Annar Nordvik (født 12. august 1923, død 6. oktober 2012) var lærer, skolesjef, ordfører og fylkespolitiker. Gift med Svanhild Nordvik. Sønn av gårdbruker Trygve Nordvik, Nordvik.

Da krigen kom i 1940, kompliserte det skolegangen for mange ungdommer på bygdene. Etter folkeskolen fikk Johan Nordvik ikke anledning til å gå på ordinær realskole. Med et halvt års forberedende skolegang ved Fauskevåg skole og egne studier som grunnlag gikk han opp som privatist og tok realskoleeksamen i 1943. Deretter var han elev ved landbruksskolen på Kleiva inntil tyskerne overtok skolen. Erstatningen ble Statens forsøksgård på Holt i Tromsø. I 1945 søkte han og kom inn på lærerskolen i Tromsø, hvor han tok eksamen i 1949.

Politikeren

Johan Nordviks far var ivrig Ap-tilhenger, men da Johan bestemte seg for å gå inn i politikken, fant han sin tilhørighet på Frie Velgeres liste, der han ble satt opp på 6. plass og innvalgt til Sandtorg herredtyre i perioden 1954 til 1959. Etter kommunesammenslåingen i 1964 ble han valgt inn i kommunestyret på Høyres liste i Harstad. Dette vervet hadde han i 24 år.

I 1978 overtok han som ordfører etter Arnljot Norwich, som ble valgt inn på Stortinget. Ordførervervet hadde han i 10 år. De er få politikere i Harstad som har hatt så mange kommunale og fylkeskommunale verv som Johan Nordvik. Etter at han sluttet i politikken, deltok han aktivt i Eldrerådet både lokalt og på fylkesplan.

Skolemannen

I 1951 hadde Johan Nordvik lærerjobb i Dyrøy før han ble lærer ved framhaldskolen i Fauskevåg. Og i 1961 ble han rektor ved den nye skolen i Sørvik. I denne tiden tok han også tilleggskurs ved Statens formingslærerskole og Lærerhøgskolen.

I 1970 ble han skoleinspektør i Harstad, og fem år etter forfremmet til kommunens skolesjef. Etter perioden som ordfører gikk han i 1988 tilbake til stillingen som skolesjef til han oppnådde aldergrensen i 1989.

I Nordviks periode som skolesjef og ordfører skjedde det mye på skolefronten. Utbygging av skolene Kila, Seljestad, Gausvik og Kanebogen pluss høyskolesenteret i byen. Han var også sentral i tilretteleggelse for oljevirksomheten i Harstad med etablering av Stangnesbasen, Favusgården, Hydrobygget og Statoilbygget.

Utmerkelser

 • Kongens fortjenestemedalje i gull – utdelt 1989.
 • Harstad bys fortjenstmedalje i 1995.

Tillitsverv

 • Medlem av Sandtorg Herredsstyre, 1954-1959
 • Medlem av Harstad bystyre og formannskap, 24 år, 1964-1987
 • Ordfører i Harstad i 10 år. 1978-1987
 • Styreformann i 18 år for Pedagogisk/psykologisk tjeneste.
 • Leder av Ordførerkollegiet i Sør-Troms
 • Medlem av Støtteutvalget for Evenes flyplass
 • Medlem av Sør-Troms kommunikasjonsnemnd
 • Medlem av Troms fylkesting 1973-1988
 • Medlem av fylkesutvalget
 • Medlem av Troms fylkes undervisningsutvalg
 • Medlem av Høyskolestyret i Troms 1984-1988. Sentral i utbyggingen av høyskolesenteret i Harstad.
 • Medlem av landsutvalget for Nord-Norge og Namdalen
 • Medlem av Nord-Hålogaland Bispedømmeråd i 4 år, 1980-1984
 • Medlem av Sandtorg menighetsråd i 24 år, 1964-1987
 • Formann i styret for Trondenes Sparebank i 18 år
 • Medlem i Statoils bedriftsforsamling i 4 år.
 • Medlem av Kommunenes Sentralforbunds Landsting, styremedlem i 8 år, medlem i arbeidsutvalget i 4 år, medlem av energiutvalget i 4 år.
 • Styremedlem i A/L Kommunedata i 11 år, 1979-1989
 • Formann i A/L Kommunedata 1982-1989
 • Styremedlem i Kommunedata Nord-Norge A/S 1972-1989
 • Formann i Kommunedata Nord-Norge A/S i 12 år, 1978-1989
 • Leder for Europabevegelsen i Harstad i 1989.

Kilder

 • Bladet Nordlys 12. august 1993.
 • Harstad kommunes arkiv.