John Høye

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingeniør John Høye.
Foto: Johan Holvik (Digitalt Museum/Mjøsmuseet)

John (Pauli) Høye (født 7. januar 1910 i Trysil, død 6. juli 1993 i Østre Toten) var sivilingeniør. Han var sønn av skogvokter og gardbruker Nils Olsen og Ragnhild Høye i Trysil og tok i 1937 eksamen ved kjemiavdelingen ved NTH i Trondheim. Etter fullførte studier var han doktorgradsstipendiat samme sted, og arbeidde med ei avhandling om bleiking av cellulose. På grunn av krigen ble imidlertid ikke avhandlinga publisert. Fra 1943 til 1947 var John Høye ansatt som laboratoriesjef ved Nobø fabrikker i Trondheim, men lengst var han ved Toten Cellulose i Hunndalen, Gjøvik kommune.

Fra 1947 til han pensjonerte seg, var Høye ansatt som laboratoriesjef ved denne hjørnesteinsbedriften i Hunndalen. Treforedlingsindustrien i Gjøvik-området, som også omfatta Hunton og Vardal Træmassefabrik, hadde god bruk for ingeniørkompetanse. I laboratoriet i «Cellulosen» arbeidde Høye innen fagfeltet lignin, men på tampen av karrieren var han også opptatt av hvordan en kunne utnytte bark og kvist.

Som pensjonist bygde John og kona Wally Høye (1913-2000) hus i Askjumgutua i Nordlia, Østre Toten. De kjøpte tomt fra garden Dælin, som på 1970-tallet delte fra i alt fem tomter fra det gamle beitet på sørsida av Askjumgutua. Huset til Høye-familien eies nå (2013) av dattera Randi Høye.


Galleri

Kilder og litteratur

Eksterne lenker