Karlstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Forhandlingsdelegasjonene samla til forhandlinger om unionsoppløsningen i Karlstad i 1905.
Foto: Ukjent/Nasjonalbiblioteket

Karlstad er en by og en kommune i Värmlands län i Sverige. Stedet ligger ved Vänerns nordre bredd, i et deltaområde der Klarälven (Trysilelva) deler seg i mange greiner før den munner ut i innsjøen. Byen er residensstad (administrasjonssenter) for Värmlands län og bispesete for Karlstads stift. Karlstad er Sveriges 20. største tettsted med 65 273 innbyggere (2019), og i kommunen bor det 94 703 personer (2020).

Historikk

Byen har helt siden vikingtida, da den het Tingvalla, vært et betydelig handelssted. I 1584 fikk den kjøpstadsrettigheter av Karl IX, som også ga den sitt nåværende navn. Den økonomiske utviklinga skjøt for alvor fart midt på 1800-tallet, da kommunikasjonsutbygginga gjorde Karlstad til det viktigste knutepunkt i landsdelen. Trollhätte kanal, den nye havna og stasjonen på Nordvästra stambanan (Kristiania-Stockholm) ble etablert i denne perioden, og bidrog blant annet til at Karlstad ble ei viktig utførselshavn for skogsindustrien i Värmland. Byen har også annen industri, men servicenæringene har etter hvert begynt å dominere næringslivet i Karlstad. Høgskolen i Karlstad fikk i 1999 status som universitet.

Karlstad og Norge

Karlstadkonvensjonen, også kalt Karlstadforliket, er avtalen om unionsoppløsning som ble inngått mellom Norge og Sverige 23. september 1905. Den ble forhandla fram i Frimurerlosjens lokaler ved Stora torget i Karlstad.

Karlstads vennskapsby i Norge er Moss, og Mossgatan i bydelen Rud er oppkalt etter østfoldbyen. På Rodeløkka i Oslo finner vi Karlstadgata, for øvrig i et strøk der flere gater har navn etter byer i nabolanda.

På grunn av den geografiske nærheten og de gode kommunikasjonene, både jernbane og motorveg (E18), har det vært mye kontakt mellom Karlstad og østlandsområdet i Norge. Abraham Josef Koritzinsky (1858-1928) flytta fra Karlstad til Kristiania i 1885. Han dreiv urmakerforretning i Brugata.

Galleri

Kilder og litteratur