Kjenn (Lørenskog)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjenn
Fylke: Akershus
Kommune: Lørenskog
Gnr.: 108

Kjenn er en matrikkelgård i Lørenskog kommune, gnr. 108. Kjenn ligger på det som kalles Lørenskog sentralområde, og vest for Langvannet, som danner grense mot Haneborg. Kjenn grenser ellers til Skårerødegården i nord, Robsrud i vest, Rolvsrud i sørvest og Skårer i sør.

Beliggenheten ved Langvannet ga gården navn, ettersom det opprinnelige tjọrn eller tjarn betyr tjern. Gammel uttale er kjænn. Kjenn ble trolig ryddet i vikingtida, men i senmiddelalderen lå gården øde. Den første kjente brukeren etter ødetida tok fatt i 1612. Borgere fikk på 1600-tallet hånd om hele gården etter at den tidligere hadde vært eid delvis av bønder, delvis av kronen. I 1691 ble Kjenn kjøpt av brukeren, og bortsett fra en periode rundt 1750 var det selveiere på gården siden. Småbruket Mailand var utskilt fra Kjenn.

Oppstykkingen av Kjenn begynte straks før 1900, og omkring 1960 var mesteparten av den udyrka jorda bebygd. Kommunen hadde da overtatt resten og reiste i løpet av få år flere offentlige bygg på Kjenn, deriblant skole og rådhus. På Kjenns grunn, ved Langvannet, øst for det nåværende rådhuset, står Svenskefurua, der Karl XII og hans svenske hær etter tradisjonen skal ha rastet i 1716. Området er i dag en del av rådhusparken.

På området ligger i dag Samfunnssalen, der blant annet Lørenskog seniordans holder til.


0230 Lorenskog komm.png Kjenn (Lørenskog) er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.