Skårerødegården (Lørenskog)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skårerødegården
Skårerødegården Lørenskog.jpg
Skårerødegården i 1961.
Foto: Akershusmuseet
Fylke: Akershus
Kommune: Lørenskog
Gnr.: 106

Skårerødegården er en matrikkelgård i Lørenskog kommune, gnr. 106. Skårerødegården (Skårrigarden) ligger i det nordvestre hjørnet av Lørenskog og grenser i til Oslo i vest, Skedsmo i vest, nord og øst, Haneborg i øst og til Kjenn og Robsrud i sør langs Langtjernet og Ellingsrudelva.

Gården ble trolig ryddet i kristen middelalder, men må så ha blitt lagt øde i etterkant av svartedauden. Fram til begynnelsen av 1600-tallet ble den regnet til Aker. Navnet, hvis gamle uttale er skå`rrígałen, var en gang Skorodal. Opprinnelsen til navnet må være som for Skårer, men med tillegget -dal for å skille de to gårdene fra hverandre. Det senere tillegget Ødegården viser at gården lå øde i senmiddelalderen – egen bruker fikk gården først i 1661. Gården var i middelalderen eid av Hallvardskirken i Oslo. Deretter ble den bispegods, før kronen beslagla bispestolens gods i forbindelse med reformasjonen. Brukeren kjøpte gården i 1839. På midten av 1800-tallet avga Skårerødegården grunn til jernbanen, som ble åpnet mellom Kristiania og Eidsvoll i 1854. En av Lørenskogs eldste og største industribedrifter, Excelsior Limfabrikk, ble delvis anlagt på Skårerødegårdens grunn i 1898.

Jordene på Skårerødegården var tidligere en yndet tumleplass for barna i Haneborglia, og mange lærte å gå på ski der. Jens Johansen Ruud, som eide og drev gården fra 1930-åra, var velvillig med hensyn til å la andre bruke jordene, og etter at kornet var i hus om høsten, fikk ungene i Haneborglia lov til å sparke fotball der.

Våningshuset på Skårerødegården er oppført omkring 1740 og er senere påbygd i lengderetningen mot sørøst. På tunet er det også et stabbur fra før 1900, mens de øvrige bygningene er oppført på 1900-tallet. Gårdens jordbruksarealer utenfor Marka er solgt til utbyggingsformål, og Selvaagbygg AS planlegger 1200 boliger på det 360 mål store området.


0230 Lorenskog komm.png Skårerødegården (Lørenskog) er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.