Kragerø kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kragerø kommune
0815 Kragero komm.png
Basisdata
Kommunenummer 3814
Fylke Vestfold og Telemark
Kommunesenter Kragerø
Areal 305.3  km²
Areal land 288.89  km²
Areal vann 16.41  km²
Folketall 10 506 (2018)
Grunnlagt 1837
Sammenslåing(er) 1891: Del av Skåtøy overført
1960: Skåtøy og Sannidal innlemma
Målform Nøytral
Nettside Nettside

Kragerø kommune er en kommune i Vestfold og Telemark fylke (før 1. januar 2020 i Telemark). Den har navn etter administrasjonssenteret Kragerø, hvor omkring halvparten av befolkningen er bosatt. Kragerø fikk byprivilegier i 1666. Dagens kommune består av den tidligere bykommunen Kragerø og herredene Skåtøy og Sannidal, som ble slått sammen med virkning fra 1. januar 1960. Kommunen grenser til Risør, Gjerstad, Drangedal og Bamble.

Kommunenavnet

I følge Norsk stadnamnleksikon er Kragerø en fordansket form av Kråkerøy. Sisteleddet vil i tilfelle henspille på at deler av byen ligger på en øy. Forleddet er tolket enten som fuglenavnet kråke, eller som opphavlig krak, en avlydsform til krok og krake i betydningen «hake, vinkel» brukt i stedsnavn om odder og nes. Se ytterligere omtale i artikkelen om Kragerø by.

Geografi

Flyfoto av deler av Kragerøskjærgården med Jomfruland og øyene innenfor. Havområdene mellom øyene og på utsiden og nord for Jomfruland er fra 16. desember 2016 del av Jomfruland nasjonalpark.

Kommunen har et samlet landareal på 307 km². Det inkluderer 495 øyer, holmer og skjær, som til sammen dekker et areal på 36 km².

Det dyrkede jordbruksarealet, i alt ca. 6.520 dekar, er etter måten lite og oppstykket av skog og fjellrabber, med unntak av Jomfruland. Områder definert som skjærgårdspark og friareal utgjør et om lag like stort område som jordbruksarealet, 6.500 dekar. Det produktive skogarealet, mest barskog, er anslått til ca. 165.000 dekar.

Viktige tettsteder utenom Kragerø by er Sannidal og Helle.

I 2016 ble hele den ytre delen av kommunens kyst fra kommunegrensa i sør til Risør kommune til Bamble kommune i nord til Jomfruland nasjonalpark. I tillegg ble det opprettet et landskapsvernområde på Stråholmen. Jomfruland nasjonalpark er på rundt 117 kvadratkilometer og omfatter produktive sjøområder, rikt naturmangfold og landskaper.

Historie

Kragerø var sannsynligvis utskipningshavn allerede i middelalderen. På 1600-tallet var Kragerø ladested under Skien inntil byen fikk egne kjøpstadsprivilegier i 1666. Ladestedet og de omliggende bygdene hørte inn under Bamble fogderi i Bratsberg len. Ladestedet ble utskilt fra Sannidal prestegjeld og fikk egen kirke i 1651. Nåværende Sannidal kirke er fra 1771, mens en tidligere kirke lå lenger øst. Skåtøy ble utskilt fra Sannidal prestegjeld i 1877 og fra Sannidal herred i 1882. Skåtøy kirke er fra 1862 og Levang kapell fra litt før 1900.

Skogbruk i omlandet og trelasteksport fra byen var en hovednæring fram til ca. 1920. Skipsfarten blomstret opp på 1800-tallet med en vekst i den hjemmehørende flåten fra 60 skip i 1806 til 176 i 1885. Dette næringsgrunnlaget var sterkt ømfintlig overfor de internasjonale trelastkonjunkturene og de utenrikspolitiske forhold. Byen var blant annet hardt utsatt under napoleonskrigene. I 1812-1813 var inn- og utførselen blokkert av engelske krigsskip. Byens flåte led store tap under både første og andre verdenskrig, men opplevde en ny oppblomstring i de første tiårene av etterkrigstiden.

Trelasteksporten ble avløst av treforedlingsindustri etter første verdenskrig.

Byen har hatt en egen verftsindustri. Kragerø-koggen er en kjent båttype.

Av andre viktige næringsgreiner gjennom historien kan nevnes iseksport fra ca. 1850 til første verdenskrig, gruvedrift i byen og det nærmeste omland (feltspat og kvarts), (torske)fiske, jern- og metallstøperier, mekaniske verksteder, tekstil- og skoindustri med mer. I dag er turisttrafikken en svært viktig næringsvei. Det er for eksempel ca. 4000 fritidsboliger i kommunen (2009).

Kragerø fikk jernbane i 1927. Kragerøbanen, som gikk fra Neslandsvatn stasjonSørlandsbanen til Kragerø, ble nedlagt i 1988.

Organisasjonsliv

Kragerø kystlag holder til i kommunen.

Diverse

Fotografier fra 250 års jubileet til Kragerø i 1916

Litteratur

 • Historieglimt. Årsskrift for Kragerø og Skåtøy historielag. 1989- (forts. av Årsskrift for Kragerø og Skåtøy historielag)
 • Juvkam, Dag: Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen, Statistisk sentralbyrå, Oslo 1999.
 • Norsk allkunnebok bd 7 (1956)
 • Norsk stadnamnleksikon (Jørn Sandnes og Ola Stemshaug red.), Oslo 1990.
 • Pedersen, Einar: Kragerøs sjøfartshistorie fra 1850. Norsk sjøfartsmuseums skrift nr. 15, Oslo 1933.
 • Robbestad, Odd: Kragerø 1810-1840. Sjøfart - handel - industri. Kragerø 1945.
 • «Kragerø – kommune i Telemark» i Store norske leksikon
 • Sannidal og Skåtøy. Bygdebok. 3 bind 1949-1953. (Bind 1: Gårds- og slektshistorie for Sannidal. 1949. Bind 2: Skåtøyboka. 1950 (gards- og slektshistorie). Bind 3: Fellesbindet. 1953 (bygdehistorie).
 • Steffens, Haagen Krog: Kragerø by's historie 1666-1916. Jubilæumsskrift, Kragerø kommune 1916 (fotografisk opptrykk 1977).
 • «Kragerø»Wikipedia på bokmål og riksmål
 • Årsskrift for Kragerø og Skåtøy historielag. 1979-1988 (forts. som Historieglimt)