Sørlandsbanen

Fra lokalhistoriewiki.no DEV
Hopp til navigering Hopp til søk
Kart over Sørlandsbanen
Foto: Illustrasjon hentet fra boken Sørlandsbanen av Per Selvig (1935).
Motiv fra Sørlandsbanen der den passerer under Griegs vei på Sandsværmoen i Kongsberg kommune.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016).

Sørlandsbanen er en jernbanestrekning som går fra Oslo til Stavanger via Kongsberg og Kristiansand. Den eldste delen er strekningen fra Oslo til Kongsberg, som var klar i 1872. Strekningen fra Kongsberg til Kristiansand var på det nærmeste klar i 1938, men ble ikke åpna før i 1944 etter at okkupasjonsmakta hadde sluttført arbeidet. Opprinnelig ble den omtalt som Vestlandsbanen, men i 1913 bestemte Stortinget at den i stedet skulle kalles Sørlandsbanen. Sørlandet hadde siden 1902 blitt et stadig mer populært navn på landsdelen banen krysser.

Strekninger som inngår i Sørlandsbanen er Drammenbanen fra Oslo til Drammen, deler av Randsfjordbanen / Kongsbergbanen, deler av Bratsbergbanen, deler av Flekkefjordbanen samt Jærbanen.

Numedalsbanen ble anlagt i forbindelse med kraftutbygging, og var også tenkt som bindeledd mellom Sørlandsbanen og Bergensbanen. Da Bergensbanen i stedet fikk en annen trasé ble Numedalsbanen stående som sidebane til Sørlandsbanen med person- og godstrafikk. I dag er det kun godstrafikk på Numedalsbanen, og den administreres som del av Sørlandsbanen øst.

Mye av strekninga er lagt innover i landet, og ikke langs kysten der det bor flest folk. Årsaken til dette er dels at kostnadene med tunnelbygging ble mindre, og dels at banen ligger mer beskytta mot fiendtlige angrep fra sjøen. Arendal og Grimstad ble forbundet med banen over sidespor; Arendalsbanen og Grimstadbanen.

Fram til 1991 var Sørlandsbanen kobla til Hirtshals i Danmark med ei jernbaneferge for godstrafikk.

Galleri

Kilder