Løvstad (Gjerdrum)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Løvstad
Rydda: Vikingtida
Sted: Nordbygda
Fylke: Viken
Kommune: Gjerdrum
Gnr.: 1

Løvstad (gnr. 1) er den nørdste matrikkelgarden i GjerdrumRomerike, ved grensa til Ullensaker og Nannestad. Garden ligger i bratt terreng, på leir- og sandgrunn, ca. 160 meter over havet. Elva Leira danner delet mellom Løvstad og nabogardene i Ullensaker, mens en mindre bekk markerer grensa til Foss, Holter i Nannestad. Mot sør og sørvest grenser garden til Nitteberg i Gjerdrum.

Garden ble rydda i vikingtida, og fikk navnet Lauvustaðir. Førsteleddet, Lauvu, er muligens en genitivsform av det gamle navnet på delebekken mot Holter. Uttalen er /løk`sta/. Løvstad ble ikke lagt øde etter Svartedauden, i likhet med de andre gardene i Nordbygda. På 1600-tallet ble garden delt i to bruk, Oppistun og Nestun. I 1839 ble Nordgarden fradelt Oppistun. Oppistun og Nestun kaller hverandre gjensidig Arstun, mens Nordgarden bruker dette navnet på Nestun.

Løvstad ligger nå litt avsondra, fordi det ikke lenger går veg og bru til nabobygdene. Før gikk bygdevegen videre til Foss og Holter, men denne ble lagt ned på 1800-tallet. På 1900-tallet gikk det ei privat gangbru over Leira til Ullensaker, men også denne er borte.

Nordgarden (bnr. 1 og 3)

Rundt 1960 hadde dette bruket 2 hester, 5 mjølkekuer, 2-3 ungdyr 2 griser og 20 høner. Innmarka var på 63 mål.

Oppistun (bnr. 2)

Her var det først på 1960-tallet 2 hester, 10 mjølkekuer, 4 ungdyr, 1-2 grisepurker og 15 høner. Oppistun hadde 85 mål dyrka jord, i tillegg til 50 mål beitemark.

Nestun (bnr. 4)

Dette var det første bruket på Løvstad som leverte mjølkekua. Rundt 1960 besto besetningen av kun 1 hest og 20 høner. Innmarka var på 50 mål.

Kilder og litteratur