Laks

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Stolt laksefisker i Lærdal.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket

Laks (latin Salmo salar) er et fiskeslag som hører til i Nord-Atlanteren, og som gyter i elver som er tilstøtende til dette. Det er en utmerket matfisk, med høyt fett- og næringsinnhold. Den norske villaksbestanden utgjør en stor andel av verdens bestand at atlanterhavslaks.

Laksen er anadrom, hvilket vil si at den lever i saltvann, men gyter i ferskvann. Eggene kan bare klekkes og utvikles i ferskvann. Normalt gyter laksen i den samme elva som den ble født i. Den kan gå langt opp, og kan også ta seg opp stryk og mindre fosser. En rekke steder er det anlagt laksetrapper ved demninger, slik at laksen ikke stenges ute fra sine gyteområder.

Det finnes to norske laksearter som ikke er anadrome, men som kun oppholder seg i ferskvann. Dette er bleke som finnes i Byglandsfjorden og småblanke i de øvre delene av Namsen.

Laksefiske er populært blant sportsfiskere, men den er mindre tilgjengelig enn ørret, først og fremst på grunn av ulike restriksjoner på laksefiske. Også havfiske etter laks er regulert. Foruten å være god matauk, har laksefisket lenge vært viktig for reiselivsnæringa. På 1800-tallet oppsto begrepet «lakselorder» om velstående, ofte adelige engelskmenn som kom til Norge for å fiske laks. De viktigste lakseelvene etter kvantum er Tana, Gaulavassdraget, Orkla og Altaelva. Den største laksen som er tatt på stang i Norge ble tatt i Tana, og veide 32,5 kg.

I tillegg til villaksen produseres det betydelige mengder oppdrettslaks i Norge.

Fire norske kommuner har laks som hovedmotiv i kommunevåpenet: Grane, Nordreisa, Kvalsund og Mandal. I tillegg kan vi nevne Kristiansund, som har tre fisker som springer opp i en foss, og i den første beskrivelsen av våpenet er det nevnt at det dreier seg om nettopp laks.

Litteratur og kilder