Lamellblokker på Marienlyst

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lamellblokkene året etter alle var ferdig oppført. Fra venstre: Gardeveien 2, Suhms gate 18, Harald Hårfagres gate 12 og Harald Hårfagres gate 10.
Foto: Anders Beer Wilse (1939)
På dette fotoet er alle de sju blokkene såvidt synlige, i bakgrunnen Vestre Aker kirke.
Foto: Anders Beer Wilse (1939)

I åra 1936-1938 ble det oppført sju lamellblokker på Marienlyst i kvartalene mellom Harald Hårfagres gate, Hammerstads gate, Suhms gate og Gydas vei. De ble oppført i daværende Aker kommune rett i etterkant av Marienlystblokkene, som ligger like i nærheta, og er i liknende funksjonalistisk stil.

Beskrivelse

Blokkene er lamellbebyggelse, det vil si at de er frittliggende og sammenstilt i parallelle rekker, i stedet for i karré og slik følge vanlig kvartalsplan. Hammerstads gate 21 ble oppført i 1936 og Suhms gate 18 ble oppført i 1937, de fem andre ble oppført i 1938. Tre arkitekter tegnet bygningene: Ulf Berbom tegnet Gardeveien 2, Gunnar Bjerke tegnet blokkene i Hammerstads gate, og Sverre Poulsen tegnet blokkene i Harald Hårfagres gate og Suhms gate.

Alle de sju gårdene er konstruert av jernbetong, mens fasadene har overflater av pusset mur. Alle har åtte etasjer, der øverste etasje er delvis trukket inn for å gi plass til takterrasser, mens etasjene fra sjuende og nedover har sørvendte balkonger. Dørene og vinduene er blitt skiftet ut i nyere tid. Suhms gate 18 og 20 har fått bevart store metallbokstaver som angir navnet på de ulike oppgangene.

Alle bygningene står på Oslo byantikvars Gule liste.

Oversikt over blokkene

Adresse Oppført Arkitekt Merknader Bilde
Hammerstads gate 21 1936 Gunnar Bjerke Sameiet Hammerstadsgate 21 ble stiftet 1. november 1972.[1]
Hammerstads gate 23 1938 Gunnar Bjerke Sameiet Hammerstadsgate 23 ble stiftet 1. juni 1990.[2] Gardeveien fra Hammerstads gate.jpg
Gardeveien 2 1938 Ulf Berbom Bygningen har fem oppganger. Den er eid av eiendomsselskapet Merkantilbygg, som leier ut til beboerne. Gardeveien 2 1939.jpg
Harald Hårfagres gate 10 1938 Sverre Poulsen Eierseksjonssameiet Harald Hårfagres gate 10 ble stiftet 11. januar 2002.[3] Harald Hårfagres gate 1939.jpg
Harald Hårfagres gate 12 1938 Sverre Poulsen
Suhms gate 18 1937 Sverre Poulsen
Suhms gate 20 1938 Sverre Poulsen Bygningen er delt i to høye seksjoner med et enetasjes mellombygg imellom, der det har vært butikklokaler. Hver seksjon har to oppganger. På hjørnet Suhms gate/Gardeveien ligger det en nærbutikk. Sameiet Suhmsgate 20 ble stiftet 8. januar 1974.[4]

Fotnoter

  1. Sameiet Hammerstadsgate 21 i Brønnøysundregistrene.
  2. Sameiet Hammerstadsgate 23 i Brønnøysundregistrene.
  3. Eierseksjonssameiet Harald Hårfagres gate 10 i Brønnøysundregistrene.
  4. Sameiet Suhmsgate 20 i Brønnøysundregistrene.

Lenker