Leksikon:Legd

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Legd»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Legd, en krets av gårder som samlet var ansvarlig for å fylle sentrale samfunnsoppgaver, for eksempel betale skatt (skatte-legd er best kjent fra 1500-tallet; se gjerd), stille og utruste soldater (se soldat-legd) eller underholde fattiglemmer (se fattigkommisjon, jf. rodemester). Legdsystemet, som ble utviklet i Danmark tidlig på 1300-tallet, ble inført til Norge på 1500-tallet, i første omgang i forbindelse med beskatning. Også i Danmark er for øvrig bøndene blitt utskrevet til militærtjeneste på 1600-tallet etter et legdsystem svarende til det norske, men med den viktige forskjellen at der var det godsherrene som skulle stå ansvarlige for mannskapsstyrken. Legdsbonde, eller legdsmann, kaltes en oppsitter på en gård eller et bruk som utgjorde del av en soldat- eller fattig-legd. S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.