Leksikon:Rodemester

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Rodemester. Mht. gjennomføringen av en rekke kommunale oppgaver – f.eks. branntilsyn, oppkreving av forskjellige avgifter osv. – ble de større byene delt inn i kretser, kalt roder eller fjerdinger. Rodemesteren hadde ansvaret for at borgerne i kretsen ytte sin skjerv til de kommunale fellesanliggender, han førte manntall, hjalp brannmesteren m.m. Rodeinndelingen er også kjent fra landdistriktene, først og framst i forbindelse med organiseringen av veivesenet (s.d.) på 1700-tallet og ved utskrivning til militæret. S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.