Leksikon:Avlsgård

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Avlsgård.

I. Det samme som underbruk (se dette).

II. Avlsgård kan også betegne gården der eieren selv bor.

III. Spesielt om gård drevet for en borgers eller byinstitusjons regning, med henblikk på eget konsum av produksjon, eventuelt noe salg. I middelalderen er det særlig de sentralkirkelige institusjonene som er kjent for å ha hatt avlsgårder.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.