Leksikon:Hønse

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hønse, verb, gi penger eller spandere traktering (særlig drikkevarer)

a) ved opptak i laug, gilde e.l.,

b) ved første gangs besøk et sted,

c) når en som (ung) sjømann første gang passerte ekvator, vendekretsene eller faste landemerker som f.eks. Nordkapp, Lindesnes eller Bukken ved Bergen. Om hønsing i Nord-Norge, se handsing. (H. Henningsen: «Linje- og vendekredsdåb», Vestfoldminne 1961 s. 35f.) H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.