Leksikon:Landdragon

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Landdragon. I 1670-årene og under den store nordiske krig (1700–21) ble det oppsatt flere landdragonavdelinger i Norge. Dette var nærmest en slags folkevæpning til fots, og ikke, som navnet skulle tilsi, kavalerister. Under den store nordiske krig var det opprinnelig 11 landdragonkompanier sønnafjells og 9 nordafjells; de ble oppløst etter krigens slutt. S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.