Leksikon:Offisersskatt

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Leksikon:Offisersskatten»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Offisersskatt.

I. Skatt innkrevd 16281630 til «offiserenes underholdning og munition». Skatten besto dels i en kvegtiende (se kvegskatt) som skulle betales av alle, dels i en avgift på en femtedel av adelens og de geistliges visse innkomster, samt en femtedel av odels- og pantemenns jordleieinntekter (femtepengeskatt).

II. Ekstraskatt som ble påbudt ved åpent brev 21. des. 1640 (NRR VII s. 766 f.); innkomstene skulle brukes til lønn for (under)offiserene i hæren. Offisersskatt skulle betales med 12 skilling av fullgårder, 8 skilling av halvgårder og 4 skilling av ødegårder, fra 1642 (reskript 22. april, NRR VIII s. 163) med henholdsvis 24, 12 og 6 skilling. Offisersskatten ble opphevet i 1644. H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.