Leksikon:Oppgjeld

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Oppgjeld (tysk Aufgelt, n.) eller opp-penge, betegnelse på den overkurs som i 1600- og 1700-årene gjaldt særlig ved tilveksling av gode speciedlr. mot mindre god småmynt (kurant) eller pengesedler. Overkursen bygde på en vurdering av sølvinnholdet i skillemynten (for eksempel i 96 én-skillinger) i forhold til speciedalers sølvvekt. Også mellom forskjellige skillemynttyper innbyrdes, særlig mellom krone-mynt («grov kurant») og skillingmynt («små kurant») kom oppgjeld ofte på tale.

Tabellariske oversikter over oppgjeld for tidsrommet 1670–1813 finnes i følgende verk:

For 1670–1726 i Axel Nielsen: Specier, Kroner, Kurant s. 148–51;
for 1727–87 i J. Wilcke: Kurantmønten 1726–1788 s. 754–57;
for 1788–1813 i J. Wilcke: Specie-, Kurant- og Rigsbankdaler 1788–1845 s. 254.

Jamfør daler IV. (J. Wilcke: Møntvæsenet 1625–1670 s. 264–303.) H.W.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.