Leksikon:Politirett

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Politirett, også kalt politikommisjon, var en domstol som skulle dømme i større såkalte politisaker, og ellers føre et visst oppsyn med politi­vesenet i byen. Slike domstoler ble opprettet i de fire stiftbyene på 1700-tallet, samtidig som politivesenet der ble organisert som selvstendige etater (jf. politivesen).

Politirettssakene omfattet blant annet overtredelse av byens handels- og håndverksprivilegier, ordensforskrifter, helligdagslovgivningen med mer, Politi­mesteren hadde myndighet til å ilegge bøter inntil 3–4 lodd sølv, større saker skulle innstevnes for politiretten. I politiretten satt stiftamtmannen, festningskommandanten, magistratspresidenten, en av de eligerte menn og, med unntak av Kristiania, byens sjøinnrulleringsoffiser. Det hendte at politimesteren var medlem av retten, men vanligvis fungerte han som aktor. De fleste dommene i politiretten kunne påankes direkte til høyesterett; i enkelte saker var imidlertid doms­avsigelsen inappellabel eller overøvrigheten på stedet kunne fungere som overdommer. Politirett ble nedlagt ved lov om rettergangsordningen i straffesaker av 1. juli 1887. S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.