Leksikon:Rådstueskriver

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Rådstueskriver, d.e. rådstuerettens (s.d.) sekretær. Rådstueskriverens hovedoppgave var å føre rådstueprotokollen eller andre rettsbøker og rettsakter knyttet til magistratens rettslige funksjoner både in corpore (samlet) og enkeltvis. Kompetansegrensen mellom rådstueskriveren og byskriveren var ikke alltid klart trukket, og skriverstillingene ble undertiden, særlig på 1600-tallet, slått sammen til et by- og rådstueskriverembete. Etter at rådstuerettene ble avskaffet i 1797, fortsatte rådstueskriveren å fungere som midlertidige sekretærer ved de nye stiftsoverrettene. Rådstueskrivere ble tilsatt ved kgl. bestalling. Alle rådstueskriverembetene ble avskaffet ved lov 9. mars 1917. S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.