Leksikon:Regiment

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Leksikon:Regimenter»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Regiment, fra opprettelsen av den første norske hær i 1628 største operative enhet. Regimentet sto vanligvis under ledelse av en oberst og var inndelt i kompanier, fra 2. halvdel av 1700-årene i bataljoner, som igjen ble inndelt i kompanier. (Om regimentsinndelingen i Norge etter 1628, se Lars Kiærland: Oversiktsplan over Den norske hærs organisasjon I–III, utg. av Forsvarsdepartementet 1946; jf. Olai Ovenstads plansjeverk i 52 blader over Den norske hærs organisasjon fra 1628.) S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.