Leksikon:Skifteskriver

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skifteskriver. I 1660-årene ble det opprettet egne skifteskriverembeter i Norge i et forsøk på å få skiftevesenet inn i faste former. De første bevarte bestallingsbrevene for skifteskriver er fra 1664, og i løpet av de følgende to år ble det utnevnt skifteskriver for de fleste deler av landet. Skifteskriver skulle forestå skiftevesenet i store områder, gjerne identiske med lagdømmet eller amtet. I de fleste tilfellene omfattet skifteskriverområdet både by og land. Det var helst byskrivere og sorenskrivere som ble utnevnt til skifteskriver, og de beholdt vanligvis sin tidligere stilling. Imidlertid synes ikke de nye embetene å ha innfridd de forventningene som var stilt til dem. De forsvant i alle fall etter noen få år. Se ellers skifte.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.