Leksikon:Strandfogd

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Strandfogd, tjenestemann som skulle vareta kongens vrakregale (jamfør regale). Strandfogder fantes i enkelte kystdistrikter på 1500- og 1600-tallet. De hadde for øvrig ingen forvaltningsmessige funksjoner. Fra slutten av 1600-årene ble det opprettet strandfogdembeter i tollvesenet. Også disse strandfogdene skulle vareta kongens vrakrett, men de skulle i første rekke patruljere tolldistriktene og se etter smuglere. Strandfogdembetet ble endelig opphevet i 1690-årene. S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.