Lokalhistoriewiki:Hovedside/Om Lokalhistoriewiki

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lokalhistoriewiki er møtested for lesere og bidragsytere med et mangfold av bakgrunner. (Fra torget i Bergen. Ukjent fotograf og år. Kilde: Nasjonalbiblioteket.)

Lokalhistoriewiki er en fag- og forskningswiki som drives av Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) ved Nasjonalbiblioteket. Vi ønsker at leserne skal møte et best mulig produkt, samtidig som brukerne skal ha mulighet for å eksperimentere, prøve og feile i "wikilaboratoriet".

Wikien har over 2 millioner besøk i året og akkurat nå 59 992 artikler og 184 646 bilder. Om du vil bidra med å skrive, redigere eller laste opp bilder, er det bare å registrere seg som bruker! Hvis du trenger starthjelp, kan du ta en titt på hjelpesidene våre. Og om du ikke finner ut av ting, ta gjerne direkte kontakt med oss på NLI.

Hva kan jeg skrive om?

Skriv om det du er interessert i! Kanskje kan mønsteret på en matroskjole for småpiker på 6-8 år inspirere til en artikkel. (Fra Damernes haandbok utgitt 1918).

Wikien har lokal historie som ramme, men innenfor denne rammen er ingen temaer for sære, for små eller hverdagslige. Det du skriver om kan gjerne være så spesielt at du er den eneste som kunne skrevet om akkurat dette. Kanskje er det bare du som har kilder til materialet, enten det er et sangerdiplom fra loftet, en omsydd matrosdress fra kjelleren eller en gammel bakstedeie i nærmiljøet ditt. Kanskje kan du gjennom ditt arbeid med tekst og bilder bidra til å utvikle ny kunnskap.

Vi vil selvsagt også ha artikler om mer omfattende og overordnede temaer, som mellomkrigstiden og mikrohistorie. For selv om de fleste artiklene i wikien er knyttet til bestemte områder og steder i Norge, fra landsdel til helt lokalt nivå, inneholder den også artikler uten stedstilknytning, men med nyttig informasjon til wikibrukere som skal skrive artikler. Les mer om hva som kan være lokalhistorisk relevant.

Wikien som samfunn

En wiki er ikke bare en produksjonsplattform, men også et samfunn. I likhet med samfunnet forøvrig, endrer wikisamfunnet seg hele tiden, og vi mener at et godt samarbeidsklima forutsetter toleranse for forskjellighet. Her skal det være stor takhøyde for ulike måter å arbeide på, og selv vi som driver dette prosjektet, vet ikke alltid best. Mange gode ideer har kommet fra wikibrukerne, og som oftest er det bedre å stille spørsmål og foreslå, framfor å fastslå.

Spesielt viktig er det å ta godt vare på nykommerne. Vi har alle vært ferske i wikien og i alt annet vi driver med. Det som virker selvsagt for oss med lang fartstid, kan være vanskelig for nybegynnere, enten det gjelder form, innhold, kommunikasjon eller annet. Om en nybegynner gjør feil, kan du kanskje hjelpe hen over kneika gjennom konstruktive tilbakemeldinger. Det kan gi god avkastning i lengden.

Vi oppfordrer alle som registrerer seg til å skrive noen ord om seg selv på brukersiden sin. Det kan gjøre det mindre skummelt for andre brukere å ta kontakt med deg. Kanskje har de bare lyst til å rose deg for jobben du gjør i wikien.

Samskaping av innhold

På Lokalhistoriewiki samarbeider og samskaper vi. Som under denne torvtekkingsdugnaden på Os i Hedmark. (Ukjent fotograf og år).

På wikien samskaper vi innholdet. Hver enkelt artikkel vil typisk ha mange forfattere. Alle artiklene er våre, ikke dine og mine. Det betyr at alle brukere er velkomne til å skrive og legge inn bilder i alle artikler på wikien. Beskriv hva du har endret i redigeringsforklaringen, som kommer opp når du lagrer. Du kan også kommentere og stille spørsmål til artikler og bilder på samtalesidene.

Samskapingen foregår på ulike måter. Dels samarbeider brukere bevisst om enkeltartikler og grupper av artikler. Dels tilfeldig ved at brukere med ulik bakgrunn, kompetanse og geografisk ståsted arbeider med stoff de har greie på. Så viser det seg at andre brukere som har greie på noe lignende eller noe helt annet, plutselig har utvidet en artikkel eller gitt den kontekst gjennom andre artikler.

I wikien er vi ikke avhengig av fysisk nærhet, men kan bygge digitale naboskap knyttet både til steder og emner. Hvis du lurer på om noen allerede har begynt å arbeide innenfor ditt interessefelt, kan du for eksempel gå inn på oversiktene over geografiske forsider og emneforsider eller i kategorien for brukerinteresser.

Men det er ikke bare enkeltartikler og artikkelgrupper som samskapes. Hele wikien er et dugnadsprosjekt, og om vi alle hjelper hverandre med sånt som å utvide spirer, forbedre artikler og bidra med informasjon om bilder som helt eller delvis mangler beskrivelser og kategorier, kan vi sammen gjøre wikien enda bedre.

Samarbeidsprosjekter

Wikien startet opp som beta i 2007 og ble lansert i mars 2008. Den ble utviklet i samarbeid mellom Norsk lokalhistorisk institutt og administratorer fra Wikipedia. Siden har vi fortsatt å samarbeide, både med Wikipedia og andre. Som institusjon har NLI ved Nasjonalbiblioteket et tilsvarende samarbeid med andre institusjoner og organisasjoner, som det wikibrukerne har med hverandre. Altså både et bevisst, styrt samarbeid om enkeltprosjekter, og et mer tilfeldig samarbeid. En oversikt over styrte prosjekter av ulike typer finner du i kategorien for wikiens delprosjekter.

Når det gjelder det mer tilfeldige samarbeidet, er NLIs holdning at beslektede institusjoner og organisasjoner utfyller hverandre best gjennom å gjøre det hver og en av oss er best på. Derfor lenker vi systematisk til andre på en måte som også gjør det enkelt for dem å lenke tilbake til wikien.

Noen kjøreregler

Vi forutsetter at wikiens brukere legger ut egne artikler og bilder under fri lisens, slik at de kan gjenbrukes både innenfor og utenfor denne wikien. Om du ønsker å legge ut tidligere trykt materiale i større omfang, anbefaler vi deg å ta kontakt med oss på Norsk lokalhistorisk institutt, selv om tekstene er falt i det fri.

Brukerne på wikien er selv ansvarlige for at det de skriver og laster opp er i tråd med gjeldende lovgivning og med wikiens retningslinjer. Nettstedet har en administrasjon som først og fremst hjelper og veileder brukere, men som også sørger for ro og orden på wikien. Om du skulle oppdage brudd på opphavsrett eller personvern eller bli utsatt for utilbørlig oppførsel på wikien, ber vi deg melde fra til en administrator eller direkte til Norsk lokalhistorisk institutt, så vil vi ta de nødvendige skritt for å rydde opp.

Se også