Louise Engen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Louise Engen

Martine Louise Engen (født 31. mai 1873, død 2. februar 1947) var en mangesidig og energisk kvinne, som både var politisk engasjert og yrkesarbeidende som fotograf. Hun satt i Bodø bystyre i 10 perioder for Venstre og Avholdspartiet. Hun var ugift.

Hun ble født på gården Jensvold i Bodin. Foreldrene var gårdbruker og skipper Peter Johannessen Engen (f. 1840) og Marie Sophie Margarini (f. 1845). Hun vokste opp med en ressurssterk storfamilie med besteforeldre, onkler og tanter og tjenestefolk. I folketellingen 1875 ser vi at Louise hadde fem hjemmeværende søsken. Totalt bodde 19 personer på gården det året.

Louise som fotograf

Loise Engens logo, trykt bak på fotografier levert fra hennes studio.

Martine Louise bestemte seg tidlig for å bli fotograf. Hun gikk læretid hos D. Nyblin i Oslo, gikk flere kurser i Oslo og Stockholm, og hadde også studieopphold i England og USA. Hun startet egen fotoforretning i Storgata 46 i Bodø i 1893 sammen med søsteren Elisabeth Marie. En annen søster, Anna, drev i broren sitt navn en forretning lenger ned i Storgata som solgte prospektkort og fotografiske artikler. Broren Simen etablerte fotoforretning i Trondheim. Louise ble medlem av Nordland Fotolaug i 1914. Under bombingen av Bodø 27. mai 1940 ble Louises hjem og atelier totalskadet, og Lousie var ikke yrkesvirksom som fotograf etter 1945. Louise Engens private fotosamling er bevart på landstedet "Stasbakken" ved Bodø.

Politikk og kvinnesak

Familien Engen i hjemmet deres i Sandgata i Bodø 1910. Fra venstre: Simon, Marie, Anna, Sophie (moren), Louise og Arnt.
Foto: Louise Engen. Nordlandsmuseets bildesamling.

Martine Louise Engen hadde et stort politisk og sosialt engasjement. Hun var stortingskandidat i flere perioder. Hun satt i Bodø kommunestyre for Venstre, men hun har tydeligvis vært i flere leire, for i en oversikt over Bodø kommunestyre fra 1919 fremgår det at Louise representerte Avholdspartiet. Hun satt i Bodø bystyre i 10 perioder. Hun satt også i formannskapet og skolestyret, og i menighetsrådet fra 1922. Hun var sterkt engasjert i kvinnesaken, og stiftet Bodø Kvinneråd i 1918. Hun var dettes formann i 16 år, og var kvinnerådets utsending til Det internasjonale kvinneråds møter i Washington og London 1925 og 1929. Louise var også formann i Barnehjemskomiteen i Bodø fra 1918, som senere opprettet et barnehjem i Bodø.

Klostermedaljen - opprettet på D.N.T.s landsmøte i Ørsta i 1939
Foto: Hilde Rivera 2015

Avholdssaken

Hun var sterkt opptatt av avholdssaken og var medlem av edruelighetsnemnden. Hun var formann i styret for Salten fylke av D.N.T. i 25 år, og fikk utmerkelsen Klostermedaljen fra Det Norske Totalavholdselskaps hovedstyre.

Louises død

Ved bombingen av Bodø befant seg Louise hos sin bror Simon i Trondheim. Hun ble igjen hos ham etter krigen, ettersom hennes hjem og atelier i Bodø ikke var til å redde. Hun døde 4. februar 1947 i Trondheim, men er begravd i Bodø. Ved dødsboets oppgjør kom det beskjed til styret i Salten fylke av D.N.T. at Salten fylke etter avdødes ønske var tilgodesett med 2.500 kroner.

Kilder

Eksterne lenker


Logo De 100 første.jpg Louise Engen er del av prosjektet De 100 første kvinner i kommunestyrene som er kommet i stand i forbindelse med Stemmerettsjubileet 1913-2013. Artiklene i denne serien er tilgjengelig i denne oversikten.