Martha Falch

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Martha Falch (født 6. mai 1839, død 8. juli 1914), døpt Ane Marthe Lassesdatter, var jordmor og politiker, og den første kvinnelige kommunestyrerepresentanten i Årstad kommune. Hun var datter av gardmann Lasse Lassesen Indre Hoem og Martha Olsdatter. Ved konfirmasjonen i 1853 står det at hun hadde vist «rosværdig» forhold, og var «udm. til skolen».

Ekteskap og utdannelse

Falch ble født i 1839 på Indre Hoem i Fræna i Romsdalen. I 1865 giftet Martha Falch seg på Fitjar med skomaker Kristian Johan Falch fra Førde. Når og hvorfor hun kom til Fitjar vet vi ikke. Året etter at de giftet seg fikk de datteren Nikoline. Til sammen fikk de 7 barn, 2 døtre og 5 sønner. Den siste sønnen, Johan, som var født i 1883, døde bare 2 1/2 år gammel i 1886.

Året etter at datteren ble født må Martha Falch ha reist til Bergen for å utdanne seg til jordmor, for i oktober 1868 ble hun uteksaminert som jordmor fra Bergen jordmorskole. Jordmorskolen var blitt opprettet i 1861, og var tilknyttet Fødselsstiftelsen i Bergen, som fra 1863 holdt til på Rådstuplass. Undervisningen varte et år, og det ble tatt opp 6 elever to ganger i året. Elevene bodde på Fødselsstiftelsen. I 1869 var hun tilbake på Fitjar da sønnen Hans Arent ble født.

Til gruvene på Visnes

En gang rundt 1870 flyttet familien til Karmøy, for da datteren Laura Tomine ble født i 1871 bodde familien på Visnes (da Vigsnes) på Karmøy. I folketellingen fra 1875 var de bosatt på «Vigsnæs Kobberværk», og mannen jobbet som daglønner med stenarbeide, trolig i gruvene.

Kobberverket på Visnes var den gang et av Norges største og viktigste gruvesamfunn. Driften startet med 12 arbeidere i 1865, og få år senere arbeidet det hele 800 menn i gruvene, i tillegg til funksjonærer og familier. Visnes ble omdannet til en liten gruveby der det på det meste bodde 3000 mennesker. Det var egne boliger til arbeidere og funksjonærer, og der var sykehus, skole og ordenspoliti.

Folketellingen fra 1875 forteller oss også at familien bodde på sykehuset på kobberverket, og Martha Falchs yrke var «Jordemoder». I tillegg til familien bodde det også to sykepleiere og to pasienter på sykehuset. Det er ikke usannsynlig at familien flyttet til Visnes ikke bare fordi det var arbeid å få for mannen i gruvene, men også fordi Martha Falch fikk jobb som jordmor på kobberverkets sykehus.

Familien bodde på Visnes i flere år. Ved den ene sønnens dåp i 1876 ble faren ført inn som verksarbeider i kirkeboken. Da yngstesønnen døde i januar 1886 var farens yrke fyrbøter. Siste gang vi finner dem på Visnes er ved datteren Laura Tomines konfirmasjon i oktober 1886.

Jordmoren i Solheimsviken

Mellom oppføringen i kirkeboken i 1886 og 1891, da Martha Falch begynte som jordmor i Solheimsviken i Årstad, finner vi ingen spor etter familien. Når og hvorfor familien dro fra Visnes vet vi ikke. Gruvene på Visnes begynte å gå med underskudd i 1887, og ble lagt ned i 1894. Det kan tenkes det ble dårligere med arbeid der de siste årene, slik at familien valgte å flytte. Sønnen Lars Christian må ha blitt konfirmert rundt 1889, men vi finner ham ikke i kirkebøkene verken for Avaldsnes eller Årstad. Det er derfor rimelig å anta at familien har vært bosatt et annet sted før de kom til Årstad.

1892 finner vi det første spor etter Martha Falch i Årstad kommunens arkiver, da hun sendte en henvendelse til kommunestyret. Der skrev hun at hun hadde praktisert som jordmor i Solheimsviken fra 1. juli 1891, og at hun frem til 31. mars 1892 ikke hadde fått fast lønn for arbeidet. Hun ba om å få utbetalt lønn, da hun ikke har særlig formue, og hun fikk støtte av distriktslegen. Hvorvidt hun faktisk fikk lønn vet vi ikke, da kommunestyreprotokollene mangler for denne perioden. Senere kommunestyresaker viser at hun fortsatte som jordmor frem til hun ble pensjonert i 1904.

I folketellingen i 1900 var Martha Falch bosatt på gården Ny Krohnborg i Årstad sammen med de ugifte sønnene Christian og Ludvig, som begge var fyrbøtere til sjøs. Hun arbeidet fortsatt som jordmor, og er registrert som enke. Det har ikke vært mulig å bringe på det rene når mannen døde. Dødsfallet er ikke registrert i kirkebøkene for Avaldsnes, og finnes heller ikke i digitalarkivets lister over begravede i Bergen. I 1910 bodde hun på"«Børsheim» på Krohnsminde (fortsatt i Årstad), og da var hun "pensioneret". Hun bodde sammen med den eldste datteren Nikoline Falck Ellertsen og hennes sønn, samt en tjenestepike. Den 9. juli 1914 døde «Skomagers Enke forhenv. jordmor» Anna Martha Falck, bosatt i Solheimsviken. Ved sin død var hun meldt ut av statskirken, uten å ha meldt seg inn i annet trossamfunn.

Martha Falck som politiker

Martha Falch var 62 år da hun stilte til valg til kommunestyret i Årstad i 1901, på politisk uavhengig liste. Hun ble valgt inn med 76 stemmer, og ble senere valgt som medlem i sunnhetskommisjonen. Falch stilte også til valg ved neste kommunestyrevalg i 1904, men ble da ikke valgt inn. Det er ikke usannsynlig å tenke seg at Martha Falchs politiske engasjement hadde bakgrunn i hennes virke som jordmor i to arbeidersamfunn, på Visnes og i Solheimsviken i Årstad.

Det er sjelden forhandlingsprotokollene for Årstad kommunestyre forteller om representanter som fremmet egne saker. I ett tilfelle finner vi imidlertid at Martha Falch står frem med et forslag om minstelønn for arbeidere. I forbindelse med utbygging av kloakknettet i Solheimsviken fremmet hun forslag om ingen skulle ha anledning til å betale arbeiderne mindre enn 3 kroner dagen. Forslaget ble imidlertid forkastet med 7 mot 5 stemmer.

Den som overtok jordmorstillingen i Årstad etter Martha Falck i 1904 var hennes eldste datter Nikoline Falck Ellertsen. Hun var dessuten den neste kvinnen som ble valgt inn i kommunestyret i Årstad, ved valget i 1910. Kanskje kan det skyldes en engasjert mor at datteren fulgte i hennes fotspor, både i jordmoryrket og i kommunestyret.

Kilder og litteratur

Eksterne lenker


Logo De 100 første.jpg Martha Falch er del av prosjektet De 100 første kvinner i kommunestyrene som er kommet i stand i forbindelse med Stemmerettsjubileet 1913-2013. Artiklene i denne serien er tilgjengelig i denne oversikten.Bergen byarkiv logo.jpg Martha Falch er basert på en artikkel publisert eller bearbeidet av medarbeidere ved Bergen byarkiv og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Se også Forside:Bergen byarkiv.