Militærhospitalet

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Militærhospitalet (Oslo)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Militærhospitalet har siden 1984 stått på Grev Wedels plass i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Empirekvartalet under rivinga. Militærhospitalet til høyre i bildet.
Foto: Ukjent (1956)
Arno Berg med bilde av Militærhospitalet, som han arbeida for å bevare. Først i 1984, ti år etter hans død, var bygget gjenreist.
Foto: Sverre Heiberg (1972)

MilitærhospitaletGrev Wedels plass 1 i Oslo er en stor tømmerbygning som opprinnelig sto i Empirekvartalet, der man i dag finner Regjeringskvartalet. Den ble først oppført i 1807 som militærsykehus på eiendommen Damløkken. Arkitekten var tømmermester Johan Raphael Pousette, som samarbeida med dr.med. Jens Bang og overinspektør Hartvig. Etter rivinga av Empirekvartalet i 1950-åra ble bygningen stående nedpakka i mange år, før den endelig ble gjenoppført i åra 1981 til 1984.

Bygningen ble oppført som en upanelt, lafta tømmerbygning med en kort og en lang fløy vinkelrett på hverandre. Tømmeret ble henta fra statens prestegårdsskoger. I 1820-åra tok Rikshospitalet over bygningen, og det ble da satt på liggende panel og en klassisistisk portal i kortfløyen. De opprinnelige småruta vinduene ble bytta ut med vinduer med større ruter. Arkitekt ved ombygginga var Christian H. Grosch 18251826, mens bergråd Christian Ancher Collett hadde det overordna ansvaret. Upanelte vegger er fortsatt synlige på innsida, blant annet i hovedtrappa. Der får man et inntrykk av hvordan de utvendige veggene så ut før panel ble satt på.

Fra 1826 til 1883 fungerte bygningen som Rikshospital. Den ble så tatt i bruk av regjeringa som departementskontorer. Deretter flytta blant annet politi og påtalemyndighet inn. Politiet hadde under okkupasjonen arkiver her, og derfor utførte Oslogjengen helt mot slutten av krigen en aksjon i bygningen.

Etter krigen ble det bestemt at man skulle oppføre nye regjeringsbygninger der Empirekvartalet sto. Militærhospitalet og resten av kvartalet ble mot store protester revet. Hospitalet ble delvis pakka ned for gjenoppføring i 1954, mens resten ble brukt som midlertidige kontorer under byggingen av Høyblokken. Oslo Byes Vel demonterte resten av bygningen da Høyblokken var ferdig.

Å sette opp Militærhospitalet igjen var en kostbare oppgave. Man trengte en egna tomt til den store bygningen, og arbeidet ville kreve stor innsats fra fagfolk. I 1980 ble det oppretta en stiftelse som arbeidet for en gjenreisning på Grev Wedels plass. Arkitektfirmaet Ernst Torp & Leif Torp kunne i 1981 begynne på arbeidet, med F. Selmer som entreprenør. Bygningen er så langt det var mulig satt opp slik den opprinnelig sto. En forskjell som ikke er synlig på overflaten er kjelleren; i Empirekvartalet ble kjelleren bare delvis gravd ut, mens det nå er en stor kjeller med flere spesialrom. Andre tilpasninger til moderne krav, som bedre isolasjon, ventilasjon og annet, er gjort så diskret som overhodet mulig. Den 11. mai 1984 kunne bygget gjeninnvies. I 1991 ble det oppført et stålstakitt i empirestil rundt bygningen. Militærhospitalet med parken rundt ble freda av Riksantikvaren.

Bygningen er malt i den eldste fargen man har funnet på bygningen. På utsiden er det brukt en lyserød farge som imiterer sandstein. Bakgrunnen for dette er at empirestilen først og fremst er en byggestil for stein, og når man imiterte denne i tre brukte man en farge som gir assosiasjoner til stein.

Bygningen ble i 1994 tildelt Europa Nostras kulturvernpris.

Blant de som holder til i bygningen er Oslo Byes Vel og Kulturrådet (til 2013).

Kilder

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. Utg. Kunnskapsforlaget. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.
  • I St. Hallvard nr. 1/1984 (temanummer om Militærhospitalet):
    • Aslakby, Truls: "Fra militærhospital til rikshospital"
    • Hauglid, Lars: "Sandstenfarge på trehus"
    • Johansen, Oddvar og Torp, Niels: "Materialstablene som ble empirebygning"
    • Svendsen, Ola Øgar: "Antikvariske vurderinger"

Eksterne lenker


Koordinater: 59.907303° N 10.74303° Ø