Regjeringskvartalet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Regjeringskvartalet, med Høyblokka, Y-blokka, Regjeringsbygningen (Finansdepartementet) og R5
Foto: Chris Nyborg (2013)
Regjeringskvartalet etter ødeleggelsene 22. juli 2011
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Regjeringskvartalet er et stort område med departementsbygninger i Bydel St. Hanshaugen i Oslo. Det var opprinnelig avgrensa av Akersgata, Arne Garborgs plass, Grubbegata og Apotekergata, og har etterhvert også spredd seg til østsida av Grubbegata og vestsida av Akersgata. Det ligger på stedet hvor man tidligere fant Empirekvartalet, som ble revet 19541962. Den 22. juli 2011 ble Regjeringskvartalet ramma av et terrorangrep. Flere bygninger ble sterkt skadet, og kvartalets framtid er uviss.

Innledning

Kvartalet er bygd ut i flere faser. Den første planen om et regjeringskvartal her kom allerede i 1890-åra, og i 1891 vant Stener Leschow en arkitektkonkurranse. Han ble syk, og andrepremievinneren Henrik Bull måtte ta over. I 1904 sto den første delen av et H-formet bygg klar. Resten av komplekset ble aldri oppført, og dermed fikk Empirekvartalet stå ennå en tid. Denne bygningen ble kjent som Regjeringsbygningen, og huser siden 1978 Finansdepartementet alene.

I 1939 kom en ny arkitektkonkurranse, og denne gang vant Erling Viksjø. Krigen kom i veien, og det skulle drøye helt til 1950-åra før arbeidet kom i gang. Det kom store protester mot riving av Empirekvartalet, både fra antikvariske myndigheter, Oslo kommune og folkeopinionen. I 1954 startet allikevel rivinga. Den første bygningen som ble reist var Høyblokka, som sto klar i 1958. Etter dette har det fulgt fem ytterligere faser, med R6 fra 2012 som den siste.

Regjeringskvartalet er oppført i flere forskjellige stilarter, noe som reflekterer den lange perioden utbygginga har tatt. Høyblokka, opprinnelig H-blokka, ble oppført i en brutalistisk stil, hvor man for første gang brukte naturbetong i Norge. De seneste bygningene er moderne kontorbygg i glass og stål.

Enkelte bygninger tett på regjeringskvartalet, som Møllergata 19, er også i bruk som regjeringskontorer.

Byggetrinnene

Regjeringsbygningen

Finansdepartementet
Foto: Chris Nyborg (2013)

Den gamle regjeringsbygningen, (Finansdepartementet) ligger i Akersgata 40 og sto ferdig i 1904, ark. Henrik Bull. Bygget ble tatt i bruk i 1906. Den var lenge hovedkontor for regjeringen, og har siden 1978 blitt brukt av Finansdepartementet alene. Opprinnelig var det benyttet av Finansdepartementet, Arbeidsdepartementet og enkelte andre statlige etater, som Vassdragsdirektoratet. Den solide steinbygningen ble bare påført mindre skader av bombeeksplosjonen i 2011.

Høyblokka

Høyblokka kort etter oppføring.
Foto: Teigens Fotoatelier

Høyblokka, opprinnelig kalt H-blokka, har fra starten av huset Statsministerens kontor og Justisdepartementet. Den sto klar i 1958. Den var opprinnelig 48,5 meter høy. Interiøret er utsmykket av Kai Fjell, Tore Haaland, Carl Nesjar, Pablo Picasso, Inger Sitter, Odd Tandberg og Erling Viksjø, og sistnevnte er også arkitekten som sto bak bygningen. Per Viksjø, som er Erling Viksjøs sønn, tegnet et påbygg i høyden som ble oppført i 1990, slik at bygningen ble 56 meter høy med sytten etasjer.

Bombeeksplosjonen i 2011 påførte bygningen store skader. En diskusjon omkring dens framtid har ikke ført til noen konklusjon, så det er pr. februar 2013 fortsatt uklart om den blir revet eller fullrestaurert.

Y-blokka

Y-blokka kort tid etter oppføring
Foto: Teigens fotoatelier

Y-blokka, med navn etter formen, sto klar i 1969. Den har adresse Akersgata 44, og er i sju etasjer samt kjeller. Arkitekten var også her Erling Viksjø.

Bygningen ble påført tildels store skader ved bombeeksplosjonen i 2011. Den huset fram til dette Kunnskapsdepartementet.

S-blokka

S-blokka høsten 2014.
Foto: Stig Rune Pedersen

S-blokka på påbegynt da fengselsdelen av Møllergata 19 ble revet i 1976. Den har adresse Einar Gerhardsens plass 3. Bygningen ble tegnet av Viksjøs Arkitektkontor, med Per Viksjø som hovedarkitekt. Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeidsdepartementet hadde tilhold her inntil bygningen ble sterkt skadet i terrorangrepet i 2011.

På samme tid som S-blokka ble oppført ble også Møllergata 19 ombygd og tatt i bruk som regjeringskontorer.

R4

R4 ligger på Einar Gerhardsens plass 1. Navnet er en kortform for «Regjeringsbygg 4», som viser til at det er kvartalets fjerde fase telt fra og med Høyblokka. Den er også tegnet av Viksjøs Arkitektkontor, og sto klar i 1988. Bygningen har helikopterplattform på taket.

Det tilstøtende bygget Møllergata 17 rommer departementenes plenumssal, som ofte har blitt brukt til pressekonferanser.

Olje- og energidepartementet og Nærings- og handelsdepartementet holdt til i bygningen, som ble sterkt skadet av bombeeksplosjonen i juli 2011.

R5

R5
Foto: Chris Nyborg (2013)

R5 er kvartalets femte fase telt fra og med Høyblokka. Den ligger i kvartalet Akersgata / Apotekergata / Teatergata / Pilestredet, med adresse Akersgata 59. Bygningen omfatter også eiendommene Akersgata 57, 61 og 63 samt Teatergata 2, 4, 8 og 10. Forlengelsen av Munchs gate gjennom kvartalet skjedde i forbindelse med byggingen av R5. Den er tegnet av Torstein Ramberg, og ble oppført 19941996.

Togagården fra 1899 på hjørnet av Akersgata og Teatergata er bevart som en del av komplekset.

Samferdselsdepartementet, Kulturdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet hadde pr. 2013 tilhold i R5. Ved bombeeksplosjonen i juli 2011 ble bygningen påført store skader i form av knuste vinduer og ødelagt inventar, men det var ingen eller minimale strukturelle skader. Den kunne derfor raskt tas i bruk igjen.

Grubbegata 1

Grubbegata 1 regnes ikke som en egen fase innen Regjeringskvartalet. Bygningen tilhørte først Oslo tingrett. Fra 1994 til 1999 ble den brukt av Høyesterett under renovering av Høyesterettsbygningen, og siden har den blitt brukt av Fiskere- og kystdepartementet. Per 2018 holder Kulturdepartementet til der.

R6

R6 er den sjette og pr. 2013 siste fasen i kvartalet. Den sto ferdig i 2012, og omfatter både nybygg og eldre bygninger som er omgjort til formålet. Teatergata 9 er et nybygg, mens Keysers gate 6 og 8 er sammenføyet med nybygget. Det går kulvert under bakken til R5. Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Departementenes Servicesenter flyttet inn i juni 2012.

Galleri

Kilder

Eksterne lenker

Koordinater: 59.915445° N 10.745528° Ø