Nesbruhuset

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nesbruhuset før motorveien kom. Holmen skole øverst til venstre.
Foto: Budstikka (ca 1970).

Nesbruhuset er en forretningsgård som ble oppført i 1962 i Fekjan 3 i Asker.

Gården ble i 1999 solgt til Tandberg Eiendom, som fra 2001 har drevet kort- og langtidsutleie av hybelleiligheter i de tidligere hotellokalene (Bellevue Apartments).

Historie

Annonse fra Karl Sigernes Bakeri og Konditori i forbindelse åpning av filialen i Nesbruhuset.
Foto: Asker bibliotek (1962).

Allerede i 1946 tok de fem lokale velforeningene Billingstad, Holmen og Landøen, Mellom Nes, Nedre Slependen og Øvre Nes initiativ til et samarbeid og å få et kombinert vel- og forretningsbygg for området. En årsak var mangelen for forsamlingslokaler. Velforeningene var klar over den store risikoen som lå i et så stort prosjekt i egen regi og var klare på at dette måtte gjøres innenfor et eksternt selskap.

Velforeningene fikk tilsagn om en tomt i Nesbrukrysset, utskilt fra Holmen gård. Etter forhandlinger ble tomta kjøpt i 1947. Den videre prosessen ble drevet av en egen komite nedsatt av vellene: «Forvaltningskomiteen for Nesbrutomten». Den første utfordringen var å få opphevet en klausul på tomta om at det ikke kunne drives forretningsdrift på denne, videre måtte forholdet til naboene avklares og en kjøper til prosjektet måtte finnes.

Dette tok tid og først i desember 1950 var alt på plass da disponent Hans Opstad (1903–1972) kjøpte tomta og startet prosjekteringen av bygningen, i samarbeid med arkitekt G. D. Advocaat. I de opprinnelige planene lå det også etableringen av en kino i bygningen.

Statens Vegvesen protesterte mot byggeplanene på grunn av framtidig veiutbyggging. Etter forhandlinger kom dette på plass og i 1958 kunne byggingen starte.

Leietakere

Annonse fra Asker Bok- og Papirhandel i forbindelse med åpning av filialen i Nesbruhuset.
Foto: Asker bibliotek (1962).

Blant de første som flyttet inn i den nordlige fløyen var Reidar Skattum herrefrisør 27. april 1962, en filial av Karl Sigernes Bakeri og Konditori 25. mai, Nesbru bokhandel 18, juni og som var en filial av Asker Bok- og Papirhandel, etterfulgt av Nesbru postkontor, Grethe Svea «Grethes salong» damefrisør 26. november, og et fysikalsk instiutt.

IKEA

Året etter, 23. mars 1963, etablerte den svenske møbelkjeden IKEA åpnet sitt første møbelvarehus utenfor Sverige i den nordlige fløyen av bygningen i et lokale på 1 700 meter² og holdt til der til varehuset flyttet til nye lokalerSlependen i 1975.

Bellevue hotell

Uteservering på takterrassen 17. mai 1972. Takterrassen åpnet i 1966 og ble avviklet utover på 1970-tallet.
Foto: Henning Sæther

Bellevue hotell ble etablert i den sørlige fløyen av nyoppførte gården. Hotellet hadde fra starten 40 rom med i alt 70 senger, kafeteria, restaurant og bar, samt utleielokaler for møter og sluttede selskaper. Hotell- og restaurantbevilling ble gitt til Birger Stensland som hadde erfaringer fra Hotel Bristol i Oslo.

Hans Opstad tok igjen over hotellvirksomheten i 1966, og da han døde i 1972 overtok sønnene Sven og Øivind Opstad viksomheten. Svend overtok hotelldriften og Øivind restauranten, og åpnet året etter en pub som senere ble kjent som Bellevue Dancing.

Eksterne lenker


Koordinater: 59.8646266° N 10.4886393° Ø