Nordbyen (Gjøvik)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
De første villaene ved Bjørnsveen.
Foto: Mjøsmuseet/Widerøe (1957).

Nordbyen er en bydel i Gjøvik, nord for sentrum. Den eldste delen av Nordbyen ble bygd på garden Hunns grunn rundt 1900, som en forlengelse av bykjernen mot nord. I mellomkrigsåra fortsatte utbygginga, med villastrøket Hunnsjordet, men bydelen har etter krigen strukket seg stadig lenger opp mot Tranberg, Berg og friluftsmuseet Eiktunet. Store deler av gardene Tranberg, Torke, Sogstad, Nerby og Bjørnsveen er nå nedbygd.

Nordbyen er for en stor del et villaområde, og spesielt lia under Tranberg fikk fra 1970-tallet et renommé som rikmannsstrøk. Bydelen har imidlertid to av Gjøviks største arbeidsplasser, Gjøvik sjukehus og Gjøvik videregående skole, begge lokalisert på Hunnsjordet. Bjørnsveen ungdomsskole og barneskolen Fredheim er bygd på tomter fra Bjørnsveen. I Nordbyen ligger også viktige fritidsarenaer, som Gjøvik stadion og Fastland.