Gjøvik videregående skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gjøvik videregående skole.
Foto: Øyvind Holmstad (2013).

Gjøvik videregående skole er en stor, sammenslått videregående skoleGjøvik.

Skolens egentlige røtter går tilbake til 1913, da «borgerskolen» i Gjøvik fikk gymnas, altså et skoleløp som førte fram til eksamen artium. Navnet var Gjøvik kommunale høiere almenskole. Bygningen var Gjøvik skole nær byens sentrum, Skolegata 5.

I 1955 måtte den høyere skolen ha en egen bygning, og valget falt på Hunnsjordet hvor et nybygg ble oppført. Siden stedet enn så lenge lå i Vardal kommune, fikk skolen nå navnet Gjøvik og Vardal interkommunale høyere almenskole, i 1964 Gjøvik gymnas. Da «gymnas»-betegnelsen ble fjerna i norsk skole, ble det nye navnet Tranberg videregående skole fra 1976. Skolen hadde almenfaglige linjer samt musikk, dans og drama.

Et mer geografisk korrekt navn hadde kanskje vært Hunn, da Tranberg ligger et stykke unna skolen, men navnet Hunn var allerede i bruk på Hunn offentlige skole.

En annen skole som ble videregående, var Gjøvik yrkesskole. Denne, som holdt til i nabobygget til Tranberg, fikk etter VGS-reformen navnet Gjøvik videregående skole og tilbød forskjellige yrkesfag. En tredje skole var Oppland fylkes husmorskole på Bondelia, Bondelia videregående skole fra 1976. I 1996 absorberte Tranberg økonomilinja til Fredheim videregående skole.

Tranberg, Gjøvik og Bondelia ble slått sammen til den nye Gjøvik videregående skole som kunne åpnes i 2007. Tranberg og Gjøviks bygg ble enkelt slått sammen da de lå så nære hverandre, og all aktiviteten på Bondelia flytta opp hit. Skolen har ligget fast på over 1100 elever og litt over 200 ansatte, og ble dermed Oppland fylkeskommunes største skole.

Adressen er Ludvig Skattums gate 23. Nærmeste naboer er Gjøvik sykehus, Hunn gard og Hunn gravlund.

Kilder