Nordre Bjørn i Fredrikstad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordre Bjørn sett fra Gyldenløves bastion

Nordre bjørn er den nordlige demningen for vollgraven rundt Gamlebyen i Fredrikstad. Det er også tilsvarende demninger i syd, Søndre Bjørn. Ordet bjørn er en forvanskning av det franske ordet batardeau som betyr nettopp demning for en vollgrav. Nordre Bjørn ble anlagt i 1708-1709. Fra 1663 og frem til bjørnen ble anlagt var det kun jordvoller som tjente som provisoriske demninger. De militære myndighetene var lenge usikre hvorvidt man skulle la elvevannet strømme gjennom vollgraven, eller at graven skulle ligge høyere enn elva. På grunn av problemer med utglidninger av masse fra vollene anså man til slutt at graven ikke kunne bli dypere, og man gikk for løsningen med å permanent demme den opp.

Et gammelt foto som viser de to nordre bjørnene sett fra Gyldenløves bastion

Bjørnen er murt i gråsten og hviler på tømmerflåter og pæler. Gråstenen ble delvis levert at bønder i området, delvis hentet fra stenbruddet ved Kongsten. Tårnet på toppen av bjørnen skulle hindre fiendtlig overgang.

I forbindele med utbedringene og utvidelsene av festningverkene midt på 1700-tallet, ble det oppført en ny bjørn for kontregardegraven en gang mellom 1743 og 1746. Denne bjørnen foran nordre kontregarde er nå revet og erstattet med en jordvoll. Oppføringen av en tredje nordre bjørn ble også påbegynt, men det ser ikke ut til at man har kommet lenger enn til fundamenteringen og deler av murverket.

Gammelt bilde fra fergestedet. Til høyre sees de to nordre bjørnene. Den til venstre på bildet er nå revet.

Kilder

  • Verneplan Fredrikstad festning
  • Widerberg, C.S.: «Festningen» i Fredrikstad. Gamlebyen og festningen, utg. Riksantikvariatet, Oslo 1934.


Fredrikstad festning
Fremskutte verk: Akerøy fort · Christianspor · Cicignon fort · Huth fort · Isegran fort · Kongsten fort
Porter: Færgeporten · Kommandantporten · Mellomporten · Nordre sortiport · Søndre sortiport · Voldporten · Østre sortiport
Festningsdeler: Prinsesse Charlottes · Prins Christians · Prins Fredriks · Prins Georgs · Gyldenløves · Nordre Bjørn · Søndre Bjørn